Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jakub Jerzy
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: WILNO
Data urodzenia: 25-07-1942
Imię ojca: Leszek
Imię matki: Antonina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa została założona w związku z kolportażem ulotek pt. „Do wszystkich” w okresie wydarzeń marca 1968. IPN Wr 024/8169 t. 3 (98945/II), IPN Wr 098/281 (98945/248/II)
Akta tymczasowo aresztowanego Akta wytworzone w trakcie przebywania Jakuba Dąbrowskiego w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Jakub Dąbrowski przebywał w areszcie śledczym w okresie od 26.07.1969 do 21.08.1969. Aresztowany z powodu udziału w redagowaniu i rozpowszechnianiu ulotki pt. „Do wszystkich”, zawierającej w swej treści „fałszywe informacje o sytuacji politycznej w Polsce mogące wyrządzić poważną szkodę interesom Państwa Polskiego”. J. Dąbrowski został zwolniony z aresztu na mocy amnestii. IPN Wr 27/41
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo w sprawie produkcji i kolportażu ulotek pt. „Do wszystkich” w kwietniu 1968 r. W dniu 26.07.1969 J. Dąbrowski został w związku z tą sprawą tymczasowo aresztowany, areszt uchylono 21.08.1969. Śledztwo zostało umorzone 22.08.1969 na mocy amnestii. IPN Wr 039/10740 (23400/III)
Akta kontrolne Akta kontroli spraw Wydz. III KW MO we Wrocławiu: "Inspirator" (nr 16572), "Chemik" (nr 16573, 24573), "Foto" (16585). Sprawy te dotyczyły rozpowszechniania na terenie Wrocławia i innych miast ulotek dotyczących wydarzeń marcowych w 1968 r. Jakub Dąbrowski występuje jako jeden z figurantów kontrolowanych spraw. Dn. 26.07.1969 prokurator wojewódzki we Wrocławiu podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu J. Dąbrowskiego, podejrzanego o udział w opracowaniu i powielaniu ulotki pt. "Do wszystkich". Śledztwo przeciwko J. Dąbrowskiemu i jego współpracownikom zostało umorzone w dn. 22.08.1969 ze względu na amnestię. IPN Bu 0364/8 (4847/K)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Brak informacji odnośnie do kwestionariusza ewidencyjnego. Mat. arch. o sygn. 98945/II brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenie [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła działalności grupy osób w ramach podziemnych struktur „Solidarności”. Jakub Dąbrowski podjął próbę wznowienia w podziemiu działalności NSZZ „Solidarność” kontaktując się z członkami związku pozostającymi na wolności. Stworzyli oni strukturę zajmującą się drukiem i kolportażem podziemnych czasopism. Poczynania figuranta potwierdziło przeprowadzone przeszukanie jego mieszkania. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmów ostrzegawczych z członkami grupy. Sprawę przerejestrowano na SOR 09.06.1984. IPN Sz 0053/109 (16472/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw przez organizację podziemnych struktur byłej „Solidarności” o nazwie „Regionalny Komitet Strajkowy”. Główny figurant sprawy, u którego drukowane były nielegalne wydawnictwa, podejrzewany był o organizowanie kanału przerzutowego nielegalnych wydawnictw z krajów kapitalistycznych do Polski. Prowadzone działania operacyjne nie potwierdziły tych przypuszczeń, natomiast żona figuranta aktywnie uczestniczyła w kolportażu podziemnych pism. W czerwcu 1985 dokonano u figurantów sprawy przeszukania, w wyniku którego ujawniono nielegalne wydawnictwa i nagrania magnetofonowe. Figuranci sprawy powiązani byli z grupą wydawniczą, którą rozpracowywano w ramach SOR „Wars”. Jakub Dąbrowski stał na czele „grupy Warsa”. Sprawę przerejestrowano na SOS 14.03.1984. IPN Sz 0053/166 (16538/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy kolportażu nielegalnych wydawnictw. Główny figurant sprawy w 1983 podjął działalność w podziemnej "Solidarności" gdzie zajmował się organizowaniem i przekazywaniem materiałów i środków poligraficznych innym osobom. Został następnie członkiem grupy poligraficzno-kolportażowej, na czele której stał Jakub Dąbrowski - przywódca grupy poligraficzno-kolporterskiej o znacznym zasięgu, wydającej m.in. pismo "Z podziemia". IPN Sz 0053/151 (16523/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania [SOR] Główny figurant sprawy zaangażowany był w działalność podziemnej "Solidarności". Jakub Dąbrowski figuruje jako odbiorca nielegalnych wydawnictw takich jak: "Tygodnik Mazowsze", "Front Robotniczy", czy "Wolna Trybuna", stojący na czele zakonspirowanej grupy poligraficzno-kolportażowej. IPN Sz 0053/172 (16545)
Akta administracyjne Akta zawierają dokumenty wytworzone przez Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie w sprawie Jakuba Dąbrowskiego przeciwko Wojewódzkiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Nadzoru Budowlanego w Szczecinie o przywrócenie do pracy. J. Dąbrowski został zwolniony z pracy ponieważ nie złożył oświadczenia o wystąpieniu z NSZZ „Solidarność”. Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie, dn. 06.05.1982 wydał wyrok na korzyść J. Dąbrowskiego. IPN Sz 133/82 (LP 153/82)
.