Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Adam
Nazwisko: Makowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 27-03-1950
Imię ojca: Adam
Imię matki: Melania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. kontroli operacyjnej Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" w okresie 26.06.1975-01.1990. B. Makowski był kontrolowany z powodu aktywnej działalności w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWB „Bełchatów” i Zarządzie Regionalnym Ziemi Piotrkowskiej oraz z powodu późniejszego udziału w działaniach „nielegalnych struktur związkowych”. W stosunku do ww. prowadzono działania profilaktyczne oraz szereg rozmów ostrzegawczych. IPN Ld 0050/12 t. 1, 2, 4, 5 (25/1/91)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" z siedzibą przy Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W analizie dot. zakończonych spraw obiektowych krypt. „Solbop” i krypt. „Budosol”, sporządzonej 06.09.1985, B. Makowski występuje jako internowany za podjęcie działania w dniu wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981, a po zwolnieniu podejrzany o inspirowanie i prowadzenie działalności podziemnej na terenie KWB „Bełchatów”. IPN Ld 069/29/J (36/4 mkf)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona celem kontroli utworzonego 27.10.1980 MKZ NSZZ "Solidarność" przy Bełchatowsko-Pomorskim Kombinacie Budowy Elektrowni w Bełchatowie. Zawiera tę samą analizę z 06.09.1985 z informacjami j.w. IPN Ld 069/28/J (35/4 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie założonej na inną osobę z powodu wspólnej działalności prowadzonej na terenie kopali w Bełchatowie. IPN Ld 067/541 (956/2)
Akta internowanego Zatrzymany 13.12.1981. Internowany na mocy decyzji nr 37662 MSW. Dn. 14.12.1982 w osadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu, a od 06.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Zwolniony na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO nr 23 z dn. 17.03.1982. Występuje na wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego, poz. 4969. IPN Ld 24/67 (3/82); IPN Po 161/1
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Początkowo przewidziany do rozmowy ostrzegawczej w ramach akcji krypt. „Klon”, został zatrzymany w Rogowcu w dniu 13.12.1981 w pomieszczeniach KZ NSZZ „Solidarność” KWB podczas drukowania komunikatów protestacyjnych przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, internowany i poddany kontroli operacyjnej. Sprawę zakończono, ponieważ „podjęte przez nas działania operacyjne doprowadziły do jego izolacji w środowisku zawodowym, a tym samym do zaniechania przez niego działalności niezgodnej z obowiązującym porządkiem prawnym”. IPN Ld 067/540 (955/2 mkf)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo przeciwko autorom i kolporterom biuletynu "Solidarność Wojenna", działającym na obszarze B.O.P. "Bełchatów". B. Makowski był podejrzewany o organizowanie zebrań w swoim mieszkaniu i redagowanie ulotek. IPN Ld pf 68/82 (82/3 mkf)
Materiały operacyjne Wymieniony w planie "zabezpieczenia operacyjnego" związków zawodowych w KWB Bełchatów z dn. 06.10.1982 jako osoba wobec, której należy prowadzić kontrolę operacyjną i „działania neutralizujące”. IPN Ld 0050/19 (25/8/91)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozpracowania konspiracyjnych struktur "Solidarności", prowadzących działalność wydawniczą i kolporterską na terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. B. Makowski był kontrolowany operacyjnie, ponieważ został określany przez SB jako „przeciwnik ustroju socjalistycznego”. IPN Ld 067/477/J (865/2 mkf)
Materiały operacyjne B. Makowski został wymieniony w notatkach służbowych z dn. 15.12.1983 i 24.01.1985 na liście osób wytypowanych do inwigilacji i przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych ze względu na podejrzenie o działalność w „nielegalnych strukturach”. IPN Ld 0050/16 (25/5/91)
Materiały operacyjne B. Makowski występuje w notatkach służbowych funkcjonariuszy SB dot. rozpracowania jego działalności. IPN Ld 0050/18 (25/7/91)
Akta administracyjne Wymieniony w „Informatorze o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”, jako członek Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”, Ziemi Piotrkowskiej, internowany w stanie wojennym. IPN BU 0326/558 t. 4 (11/IX/70 t. 4)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Tomek” nr rej. 5888 znajdują się doniesienia, w których występuje B. Makowski. IPN Ld 0031/230 (1387/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Felek” nr rej. 4992 znajdują się doniesienia, w których występuje B. Makowski. IPN Ld 0031/390 (1647/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Andrzej” nr rej. 5433 znajdują się doniesienia, w których występuje B. Makowski. IPN Ld 0031/353 (1584/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Mały” nr rej. 5994 znajdują się doniesienia, w których występuje B. Makowski. IPN Ld 0031/62 (1105/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Tokarz” nr rej. 6046 znajdują się doniesienia, w których występuje B. Makowski. IPN Ld 0031/391 (1648/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Bolek” nr rej. 6314 znajduje się doniesienie, w którym występuje B. Makowski. IPN Ld 0031/63 (1106/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Tonis” nr rej. 7180 znajdują się doniesienia, w których występuje B. Makowski. IPN Ld 0031/152 (1259/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Historyk” nr rej. 7847 znajduje się doniesienie i informacje, w których występuje B. Makowski. IPN Ld 0031/223 t. 2 (1379/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Róża” nr rej. 7852 znajdują się doniesienia, w których występuje B. Makowski. IPN Ld 0031/470 (1748/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Artur” nr rej. 3236 znajduje się doniesienie, w którym występuje B. Makowski. IPN Ld 0031/35 (1063/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Iza” nr rej. 7749 znajduje się doniesienie, w którym występuje B. Makowski. IPN Ld 0031/352 (1583/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Motylek” nr rej. 8084 znajduje się doniesienie, w którym występuje B. Makowski. IPN Ld 0031/208 (1351/I)