Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Józef
Nazwisko: Mizerka
Miejsce urodzenia: Arkuszewo
Data urodzenia: 22-02-1926
Imię ojca: Bartłomiej
Imię matki: Julianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kazimierz Mizerka rejestrowany 20.09.1983 do sprawy dot. "propagowania wrogich poglądów przeciwko linii politycznej partii". Materiały o sygn. 471/II zniszczono za protokołem nr 4/90 z 31.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany w okresie stanu wojennego, jako powód podano, że „może inspirować lub podjąć działanie zagrażające bezpieczeństwu państwa”. IPN Sz 264/31, IPN Po 037/4 (14/X)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kazimierz Mizerka został objęty KE jako aktywny zwolennik „Solidarności” internowany w okresie stanu wojennego. Dot. "działalności antypaństwowej oraz wrogiego stosunku do aktualnej linii politycznej partii i rządu PRL". Zakończono z powodu zaniechania wrogiej działalności. IPN Po 0120/107 (811/2).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kazimierz Mizerka był figurantem sprawy dot. kontroli Klubu Inteligencji Katolickiej w Kościanie. Stwierdzono, że w jego spotkaniach biorą udział osoby „znane w przeszłości z negatywnej działalności w «Solidarności», które mogą inspirować do wrogiej działalności”. K. Mizerka miał być jednym z inspiratorów powstania grupy KIK. Zakończono z powodu „zmiany spotkań KIK na spotkania w ramach katechezy dla dorosłych”. IPN Po 0120/249 (962/II)