Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Waldemar
Nazwisko: Gabryszewski
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 01-09-1940
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Andrzej Gabryszewski był figurantem sprawy (rejestrowany 23.12.1985). Stwierdzono, że „działał w ramach nielegalnego związku »Nowosolski Komitet Samoobrony Solidarność« w Nowej Soli”. Materiały o sygn. 5201/II zniszczono za prot. nr 65/90 z 11.01.1990. Mat. o sygn. 5201/II zniszczono 11.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Andrzej Gabryszewski był rozpracowywany w ramach KE. W latach 1980-84 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” (m.in. przewodniczący Komisji Rewizyjnej w swoim zakładzie pracy). Określano go jako „inspiratora akcji strajkowych”. Podano też, że „w dniu 25.12.1981 r. przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w ramach akcji »Klon«, odmówił podpisania oświadczenia o lojalności”. Następnie miał już nie prowadzić „wrogiej działalności”. Materiały o sygn. 4512/II zniszczono za prot. nr 65/90 z 11.01.1990 Materiały o sygn. 4512/II zniszczono 11.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Andrzej Gabryszewski był działaczem NSZZ „Solidarność” w Nowej Soli. Zarzucano mu, że „od czasu bliżej nieokreślonego do 11 grudnia 1985 r. w Nowej Soli gromadząc, przechowując w celu rozpowszechniania i rozpowszechniając znaczne ilości nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez nielegalne struktury b. »Solidarności« podejmował działania mające na celu wywołanie niepokoju publicznego”. Sprawę umorzono z braku dowodów winy. IPN Po 030/311 (6906/III)
Akta prokuratorskie Andrzejowi Gabryszewskiemu zarzucano „gromadzenie w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw”. Postępowanie karne warunkowo umorzono 17.02.1986, ustalając okres próby na 2 lata. IPN Po 153/101 (Ds. 13/86)
Akta tymczasowo aresztowanego Andrzej Gabryszewski został tymczasowo aresztowany. Stwierdzono, że „zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany pozostając na wolności będzie utrudniał postępowanie przez nakłanianie osób jeszcze nieprzesłuchanych do składania fałszywych zeznań, a ponadto zarzucono mu czyn o wysokiej szkodliwości społecznej”. Areszt uchylono 25.01.1986. IPN Po 142/1485 (7642)