Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Zawieja
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 23-11-1949
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Andrzej Zawieja był figurantem sprawy (rejestrowany 26.05.1983). Sprawa dot. kolportażu wydawnictw w okresie stanu wojennego. Andrzej Zawieja był „podej[rzany] o wykorzystywanie org[anizacji] społ[oczno] polit[ycznych] i związków do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. Z akt wynika, że Andrzej Zawieja zajmował się kolportażem m.in. pisma „Solidarni” na terenie Zakładów Mechanicznych Przemysłu Papierniczego w Poznaniu. IPN Po 08/1322 (11052/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Andrzej Zawieja był figurantem sprawy (rejestrowany 11.10.1983). „Sprawa została wszczęta (…) w związku z faktem zbierania podpisów pod petycją do dyrekcji ZMPP b. członków »S« domagającej się przekazania ich składek na fundusz pomocy mieszkaniowej dla sierot”. Podczas prowadzenia sprawy stwierdzono, że na terenie zakładu pracy istnieje 10-cio osobowa nieformalna grupa byłych aktywistów „Solidarności”, która m.in. „okresowo zajmowała się kolportażem regionalnych nielegalnych wydawnictw”. Ustalono, że „do osób zaangażowanych w nielegalną działalność polityczną [należał] m.in. (…) Zawieja Andrzej”, który zbierał składki związkowe i kolportował nielegalne wydawnictwa. IPN Po 08/1770 (11953/II)