Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar
Nazwisko: Cerbiński
Nazwisko rodowe: Cerbiński
Miejsce urodzenia: Krosno Odrzańskie
Data urodzenia: 29-05-1955
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę wszczęto z powodu uzyskania informacji, że „wśród pracowników Elektrociepłowni w Zielonej Górze zbierane są podpisy pod petycją do WRON i Wojewody Zielonogórskiego domagającą się uwolnienia internowanych przedstawicieli »Solidarności«”. Jednym z inicjatorów tych działań miał być Waldemar Cerbiński. Przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze i sprawę zakończono. IPN Po 030/284/1 (6831/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Waldemar Cerbiński występuje w materiałach sprawy dot. znalezienia w Zielonej Górze ulotek z tytułem „Solidarność” i podpisem „Zarząd Regionalny”. Materiały SOS „Ksero” skomasowano z SOS „Sito”. IPN Po 030/284/3 (6831/III)
Akta kontrolne śledztwa Waldemar Cerbiński był podejrzany o to, że „w Zielonej Górze i Nowej Soli wraz z innymi osobami podjął i kontynuował działalność w ramach zawieszonego związku zawodowego »Solidarność« przez organizowanie i uczestniczenie w zebraniach oraz w sporządzaniu i rozpowszechnianiu ulotek”. IPN Po 030/284/5 (6831/III)
Akta prokuratorskie Waldemar Cerbiński był oskarżony o to, że „po wprowadzeniu stanu wojennego (…) nie zaniechał działalności związkowej w NSZZ »Solidarność«, lecz kontynuował ją w dalszym ciągu poprzez uczestniczenie w zebraniach i prowadzenie akcji propagandowych, a nadto w styczniu i lutym 1982 r. w Zielonej Górze (…) sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów”. IPN Po 417/22 (Pg. Sl. II-50/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Waldemar Cerbiński występuje w materiałach KE dot. innej osoby, w której mieszkaniu znaleziono ulotki i „materiały propagandowe”. Zakończono z powodu wyroku skazującego. IPN Po 030/284/4 (6831/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Waldemar Cerbiński był rozpracowywany w ramach KE, jako powód podano, że „nadal prowadził aktywną działalność propagandową na rzecz zaktywowania »Solidarności«. (…) zorganizował fachową grupę spośród pracowników Elektrociepłowni produkującą i kolportującą ulotki”. Zakończono z powodu wyroku skazującego. IPN Po 030/284/2 (6831/III)
Akta penitencjarne Waldemar Cerbiński został tymczasowo aresztowany, jako powód podano, że „po 13 grudnia 1981 r. do obecnej chwili w Zielonej Górze i Nowej Soli, wraz z innymi osobami, podjął i kontynuował działalność w ramach zawieszonego związku zawodowego »Solidarność« przez organizowanie i uczestniczenie w zebraniach, sporządzanie w celu rozpowszechniania ulotek o treści propagandowej i ich kolportaż”. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu postanowił 21.03.1983 o jego przedterminowym warunkowym zwolnieniu. IPN Wr 149/83 (43/III/83)
Akta sądowe Wyrokiem z 28.05.1982 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze skazał Waldemara Cerbińskiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Po 875/6-10 (Sg. W. 52/82)