Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Władysław Zenon
Nazwisko: Ortyl
Miejsce urodzenia: Mielec
Data urodzenia: 27-06-1954
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Danuta


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Marszałek Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Rzeszów 19-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1990 r. upoważniony do prac stanowiących tajemnicę państwową w uzgodnieniu z Wydz. "C" WUSW Rzeszów. Karta Mkr-2 z kartoteki Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 389/27207 (EARZ 027207).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl-Rz-20/08 zarządzenie z dnia 20.04.2009 r. dotyczące Władysława Ortyl – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.