Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Józef
Nazwisko: Madejski
Miejsce urodzenia: Niedomice
Data urodzenia: 03-05-1928
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Stanisław Madejski był członkiem organizacji WiN w Niedomicach pow. tarnowski. Został zatrzymany 15.12.1948 przez PUBP w Opolu. Skazany wyrokiem WSR w Krakowie z dn. 31.01.1949 na karę 8 lat więzienia oraz utratę praw publicznych na 5 lat. W wyniku rewizji NSW złagodził S. Madejskiemu karę do 4 lat więzienia. IPN Kr 07/2493 t. 1-2 (2604/III)
Akta operacyjne S. Madejski występuje w aktach operacyjnych jako łącznik organizacji WiN. Został skazany wyrokiem WSR w Krakowie z dn. 31.01.1949 na karę 8 lat więzienia, zmniejszoną na skutek rewizji, do 4 lat. IPN Kr 010/7916 t. 1-2 (8028/II)
Akta sądowe Akta WSR w Krakowie w sprawie członka organizacji WiN S. Madejskiego. Skazany przez WSR w Krakowie 31.01.1949 na 8 lata więzienia, zmienioną w wyniku orzeczenia NSW na 4 lata. Osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Następnie przeniesiony do więzienia we Wronkach oraz w Potulicach. Zwolniony po odbyciu pełnej kary 22.12.1952. IPN Kr 110/2970 (Sr 46/49)
Akta penitencjarne Księga główna więzienia we Wronkach. S. Madejski przybył do Centralnego Więzienia Karnego we Wronkach 12.10.1949 z więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie. IPN Po 3/59
Akta penitencjarne S. Madejski 12.10.1949 przybył do CW we Wronkach, w dn. 28.11.1951 został przeniesiony do więzienia w Potulicach. Zwolniony po odbyciu kary 22.12.1952. IPN Po 3/63
Akta administracyjne Charakterystyka nr 200 Wydziału "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Kwestionariusze osobowe, prasa konspiracyjna WiN, informacje o działalności WiN. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X)