Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Szatkowski
Miejsce urodzenia: Pasłęk
Data urodzenia: 12-09-1965
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Leonarda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego w trybie doraźnym w sprawie „udziału w nielegalnym zgromadzeniu ulicznym oraz atakowania przez uczestników zgromadzenia mienia i osób przez wznoszenie barykady oraz rzucanie kamieniami w pojazdy MO i interweniujących funkcjonariuszy MO”. A. Szatkowski został zatrzymany 11.10.1982 w trakcie „zajść ulicznych”. Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę („Z” Nr 8129/82/Eagd) do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku na okres 2 lat do 11.10.1984. Akta złożone w archiwum pod sygn. 8130/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8130/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie A. Szatkowski tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem, że „11.10.1982 w Gdańsku wziął udział w nielegalnym zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczali się gwałtownego zamachu na mienie i osoby w ten sposób, że budowali barykadę oraz rzucali kamieniami w pojazdy MO i interweniujących funkcjonariuszy MO”. Objęty aktem oskarżenia sporządzonym 16.11.1982 przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem (III Ko 386/82) z 23.10.1982 nie uwzględnił zażalenia ww. z 19.10.1982 utrzymując w mocy tymczasowy areszt. IPN Gd 62/12
Akta sądowe A. Szatkowski skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K. 193/82/„dor”) z 25.11.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych, podanie wyroku do publicznej wiadomości, opłatę na rzecz Skarbu Państwa oraz pokrycie kosztów postępowania. Rada Państwa uchwałą (Pu-1111-30-83) z 19.03.1983 warunkowo zwolniła ww. z odbywania reszty kary wyznaczając okres 3-letniej próby. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z 8.09.1989 w przedmiocie zastosowania abolicji przebaczył i puścił w niepamięć popełnione czyny. IPN Gd 465/9
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Wobec A. Szatkowskiego Prokuratura Rejonowa w Tczewie 12.10.1982 zastosowała tymczasowy areszt. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K. 193/82/„dor”) z 25.11.1982 skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Rada Państwa uchwałą (Pu-1111-30-83) z 19.03.1983 warunkowo zwolniła ww. z odbywania reszty kary wyznaczając okres 3-letniej próby. Ww. w AŚ w Gdańsku przebywał od 13.10.1982. Przeniesiony 7.12.1982 do ZK w Potulicach, który opuścił 29.03.1983. IPN By 165/46 (39/410)