Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwika
Nazwisko: Petryńska
Nazwisko rodowe: Zajączkowska
Miejsce urodzenia: Smereków
Data urodzenia: 24-02-1928
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Zbiór dokumentów dotyczących internowania L. Petryńskiej do ośrodka odosobnienia w Gołdapi. W aktach znajdują się min: dokument o internowaniu z dn. 15.05.1982, dec. nr 711 komendanta wojewódzkiego MO we Wrocławiu z dn. 30.06.1982 o uchyleniu internowania oraz świadectwo zwolnienia internowanego z dn. 7.07.1982. Według karty internowania z kartoteki b. Biura ”C” MSW członek Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. IPN Wr 040/985 (IV-3751/853) i zapisy ewidencyjne.
Akta internowanego Internowana do ośrodka odosobnienia w Gołdapi na podstawie dec. nr 1740 komendanta wojewódzkiego MO we Wrocławiu z dn. 15.05.1982 z uwagi na to, że „narusza obowiązujący porządek prawny”. Doprowadzona do ośrodka odosobnienia w Gołdapi w dn. 20.05.1982. Zwolniona z internowania w dn. 7.07.1982. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego oraz na liście osób internowanych i przekazanych do ośrodka internowanych dla kobiet w Gołdapi. IPN Bi 53/82, IPN Po 161/1 oraz IPN Po 561/1