Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jerzy Karol
Nazwisko: Buzek
Miejsce urodzenia: Śmiłowice
Data urodzenia: 03-07-1940
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł do Parlamentu Europejskiego Parlament Europejski 26-05-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Występuje w aktach sprawy obiektowej krypt. „Debata” dotyczącej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Sprawa została zarejestrowana 3.09.1981 pod nr. 66477 przez Wydział III Departamentu III-A/Departamentu V MSW. Zakończono 11.12.1981 i zarchiwizowano pod sygn. 2282/IV. Materiały zawierają m.in.: plany działań operacyjnych, meldunki i notatki funkcjonariuszy SB, stenogramy z przebiegu obrad, wykazy uczestników Zjazdu i osobowych źródeł informacji. IPN BU 236/243 (2282/IV).
Informacja pochodząca z teczki pracy TW pseud. "Dawid" (nr rej. 35382) prowadzonej przez KWMO/WUSW w Łodzi - Jerzy Buzek brał udział w obradach NSZZ „Solidarność” (Ogólnopolski Zjazd - 13 Zespół Problemowy) zorganizowanych przez „Związek Solidarności Ziemi Łódzkiej” w Hotelu „Savoy” w Łodzi w dniach 17-19.09.1981. IPN Ld 0040/1544 (45971/I).
Wymieniony w "Informatorze o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność<. Wrzesień - październik 1981 r. Część II" Biura "C" MSW z 1984. IPN Sz 0012/260 t. 2.
16.11.1981 zarejestrowany pod nr. 47524 przez Grupę III SB Gliwice. W dzienniku rejestracyjnym jako kategorię zapisano "meld. spraw. [meldunek sprawdzeniowy?]", 17.09.1985 materiały przekwalifikowano na kwestionariusz ewidencyjny o krypt. "Negocjator". 08.08.1986 KE przekazano do Referatu V-1 RUSW Gliwice, a następnie do Wydz. XI Dep. I MSW. Materiały po zwróceniu zostały zniszczone jako "bezwartościowe". Zapis w dzienniku rejestracyjnym WUSW Katowice, poz. 47524; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW.
27.08.1986 zarejestrowany pod nr. 97987 przez Wydz. XI Dep. I MSW w kategorii "zabezpieczenie". 09.10.1989 zdjęto z czynnej ewidencji operacyjnej z powodu rezygnacji jednostki operacyjnej SB. Zapis w dzienniku rejestracyjnym MSW, poz. 97987; zapis w ZSKO-88.
Zapis w ZSKO-90 zawiera jedynie informacje o danych personalnych i adresach zamieszkania. Zapis w ZSKO-90.
Akta paszportowe. Materiały o sygn. IPN BU 1386/503040 (EAPP 503040, EA 146720).
Akta paszportowe (EAGL 110980, poprzednio: EAKA 23300). Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Wydziału Paszportów KWMO/WUSW Katowice. Akt paszportowych o sygn. EAGL 110980, poprzednio: EAKA 23300 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Rzecznik Interesu Publicznego postanowił nie uwzględnić wniosku posłów A. Słomki i T. Karwowskiego o wystąpienie do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec J. Buzka. Postanowieniem z dnia 2 września 1999 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VAL 32/99) utrzymał w mocy postanowienie Rzecznika Interesu Publicznego o odmowie wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

Ppl Ka 24/08 - zarządzenie z 27.11.2009 dot. Jerzego Karola Buzka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.