Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Trokowicz
Miejsce urodzenia: Żakowola Stara
Data urodzenia: 14-10-1936
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym od 25.01.1982 do 24.02.1982 w sprawie strajku pracowników w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku w dniach 14-19.12.1981, którego współorganizatorem był H. Trokowicz. 15.02.1982 zatrzymany. Tego samego dnia przeszukano mieszkanie ww. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4 Ds. 15/82) z 15.02.1982 tymczasowo aresztowany. W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od 15.02.1982 do 15.02.1984 wniesione przez Wydz. Dochodzeniowo-Śledczy KWMO w Gdańsku. Akta złożono do archiwum 17.03.1983 pod sygn. 1095/III-m. IPN Gd 431/2 (1095/III-m)
Akta prokuratorskie Oskarżony aktem sporządzonym 26.02.1982 o to, że "od 14 do 19 grudnia 1981 w Gdańsku jako przewodniczący Komisji Informacyjnej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, działając wspólnie [z innymi osobami] nie odstąpił od zawieszonej dekretem z 12.12.1981 o stanie wojennym działalności związkowej oraz zorganizował nielegalny strajk pracowników tej instytucji przez zwołanie zebrań pracowników i przeprowadzenie na nich głosowań w przedmiocie przystąpienia do strajku i wybrania jego formy oraz jako członek Komitetu Strajkowego kierował tymże strajkiem poprzez przekazywanie informacji pomiędzy poszczególnymi placówkami przedsiębiorstwa, organizowanie wyżywienia strajkujących, uczestniczenie w posiedzeniach komitetu strajkowego". 3.03.1982 Sąd Wojewódzki w Gdańsku zwrócił Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku akta śledztwa celem uzupełnienia. Postępowanie prowadzono pod nowym numerem 4 Ds. 39/82. Ponowny akt oskarżenia sporządzono 20.03.1982. IPN Gd 59/6
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K. 69/82) z 20.05.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 4 lat. Wobec wyroku sąd postanowił uchylić areszt tymczasowy i nakazał natychmiastowe zwolnienie ww. Wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie (V Kr. 128/82) z 16.02.1983 zmienił zaskarżony wyrok I Instancji w ten sposób, że oprócz kary pozbawienia wolności wymierzył karę grzywny, zaliczając na jej poczet okres tymczasowego aresztowania tj. od 15 lutego do 21 maja 1982. IPN Gd 465/46 t. 1-2
Akta tymczasowo aresztowanego Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4 Ds. 15/82) z 15.02.1982 tymczasowo aresztowany. 16.02.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wobec treści wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K. 69/82) z 20.05.1982 odstąpiono od stosowania aresztu wobec oskarżonego. Zwolniony z aresztu 21.05.1982. IPN Gd 161/418 (38/498)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Henryka Trokowicza znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę wniesione przez Wydz. Dochodzeniowo-Śledczy KWMO w Gdańsku do WKŚ ("wszystkie kraje świata") w okresie od 15.02.1982 do 15.02.1984 w związku z toczącym się śledztwem RSD-30/82. IPN Gd 645/142871 (EAGD 142871)
.