Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Józef Franciszek
Nazwisko: Iwulski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 14-03-1952
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 01-07-1990
Prezes Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 30-08-2016
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Odbył przeszkolenie wojskowe w ramach Szkoły Oficerów Rezerwy (SOR) w Ośrodku Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim im. Feliksa Dzierżyńskiego w okresie od 03.01.1976 do 19.06.1976, następnie jako podchorąży w stopniu sierżanta odbył praktykę (02.07.1976-20.12.1976) w Wydz. Prewencji Oddziału WSW w Krakowie. Z dniem 21.12.1976 rozkazem szefa Oddziału WSW w Krakowie przeniesiony w stopniu podporucznika do rezerwy. Karta ewidencyjna o sygn. IPN BU 2607/92; akta o sygn. IPN BU 2367/92 t.1-3. W rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 t.j.) służbą nie jest pełnienie jej w organach, o których mowa w art. 2 przywołanej ustawy, której obowiązek wynikał z ustawy obowiązującej w tym czasie.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 37/266873 (EAKR 266873).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wa 303/08/3 zarządzenie z dnia 23.12.2008 dotyczące Józefa Franciszka Iwulskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.