Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Ohajm
Miejsce urodzenia: Supraśl
Data urodzenia: 12-01-1926
Imię ojca: Adolf
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aresztowany w dn. 9.03.1946 przez PUBP Sokółka za przynależność do AK i udział w akcjach zbrojnych na terenie pow. Białystok. Posługiwał się ps. “Szczupak”. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dn. 12.04.1946 skazany na 15 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 5 lat. Karę złagodzono do 10 lat więzienia po zastosowaniu amnestii. Według karty ewidencyjnej Więzienia Karnego w Goleniowie z dn. 19.09.1952 dostarczał żywność żołnierzom AK i był “zażartym wrogiem Polski Ludowej”, odbywał karę miedzy innymi w więzieniach: w Białymstoku, we Wronkach, w Barczewie, w Olsztynie, w Ośrodku Pracy Więźniów w Knurowie, w Goleniowie, w Strzelcach Opolskich, w Bydgoszczy oraz w więzieniu w Koronowie. Zwolniony w dn. 24.04.1954. Sprawę złożono do archiwum 13.02.1956. IPN Bi 07/349 (1007/III, KSL-11736).
W dniu 25.04.1952 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie skazany na 1 rok więzienia, ponieważ w trakcie odbywania kary w więzieniu w Barczewie, w okresie od lipca 1950 do dn. 25.10.1951 wspólnie z innymi osobami czynił przygotowania do ucieczki z więzienia - więźniom udało się osiągnąć zamierzony cel. Sprawę od 30.10 1951 prowadził Wydz. Śledczy WUBP w Olsztynie, który zakończył postępowanie 17.02.1951 sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem sprawy dn. 18.02.1952 Prokuraturze Wojewódzkiej w Olsztynie. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawozdania skierowane z Wydz. III WUBP Białystok do MBP w Warszawie na temat działalności “band” i pracy “agenturalno-operacyjnej”. W aktach zachowała się informacja, że w marcu 1946 ponownie została przeprowadzona operacja w miejscowości Supraśl, podczas której został aresztowany Henryk Ohajm - członek oddziału “Murata”. IPN Bi 045/754 (39/15).
W dn. 21.05.1946 osadzony w Centralnym Więzieniu we Wronkach gdzie przybył z więzienia w Białymstoku. Dn. 14.09.1946 przeniesiony do więzienia w Barczewie. IPN Po 3/67, IPN Po 3/68.