Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund Jerzy
Nazwisko: Jurczuk
Miejsce urodzenia: Rejowiec Fabryczny
Data urodzenia: 05-01-1951
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 15.10.1980 Edmund Jurczuk, pracownik Chełmskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, został zarejestrowany przez SB z Wydz. III "A" KW MO w Chełmie pod numerem 7297 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "FD-3" (zarejestrowanej dnia 1.09.1980 pod nr 7150). Został objęty operacyjną kontrolą SB z powodu "wysyłania petycji i skarg na zakład pracy do władz wojewódzkich". Sprawę zakończono 19.01.1981 „poinformowaniem władz politycznych” województwa chełmskiego. Jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO w Chełmie do nr II/287, a w listopadzie 1989 zniszczono. Materiały o sygn. II/287 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W dniu 13.12.1981 Edmund Jurczuk został internowany na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Chełmie z powodu „wrogiej działalności” w ramach NSZZ "Solidarność" - na mocy art. 42 ust. 1 dekretu o stanie wojennym. Na karcie internowania figuruje m.in. zapis z 16.12.1981: „Jest szczególnie agresywny i aktywny w bojkotowaniu zarządzeń władz administracyjnych (…)”. Był osadzony kolejno w zakładach karnych w: Chełmie, Włodawie, Kwidzyniu oraz Lublinie. Zwolniony z internowania dnia 29.04.1982. IPN Lu 23/143.
W okresie od 2 czerwca 1982 do początku stycznia 1988 Edmund Jurczuk był objęty operacyjną kontrolą SB z KW MO/WUSW w Chełmie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Posadzkarz” nr rejestr. 9277. Był bowiem podejrzany o „propagowanie wrogich poglądów i działalność przeciwko politycznej linii partii” w ramach struktur „Solidarności”. Prowadzenie tej kontroli zakończono w styczniu 1988 z powodu „zaniechania wrogiej działalności” przez ww. W dn. 13.01.1988 materiały tej sprawy złożono w archiwum Sekcji „C” WUSW w Chełmie do nr 1005/II, a w roku 1989 zniszczono. Materiały o sygn. 1005/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.