Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia Teresa
Nazwisko: Dziewiątkowska
Nazwisko rodowe: Wosik
Miejsce urodzenia: Latosówka
Data urodzenia: 28-01-1954
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W lutym 1977 r. Zofia Dziewiątkowska, wówczas studentka Politechniki Częstochowskiej, została objęta inwigilacją SB z Wydz. III KW MO w Częstochowie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Nierozłączki" (wraz ze swym mężem Adamem Dziewiątkowskim). Sprawa ta została założona w dniu 10.02.1977 (nr rej. 1643) na podstawie otrzymanej przez SB "informacji operacyjnej", z której wynikało, że Zofia Dziewiątkowska "jest aktywnie działającym członkiem duszpasterstwa akademickiego" w Częstochowie. Celem tego Sprawdzenia było "ustalenie charakteru zaangażowania ww. na rzecz kleru i hierarchii kościelnej”, wszechstronne rozpoznanie jej kontaktów w środowisku akademickim Częstochowy i innych miejscowości, a także "sprawdzenie czy ww. ma związek z nielegalną organizacją >Nurt Niepodległościowy<”. W związku z prowadzonym sprawdzeniem, wobec Zofii Dziewiątkowskiej zastosowano m.in. kontrolę jej korespondencji krajowej i zagranicznej. Prowadzenie Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Nierozłączki" zakończono w dn. 16.08.1978 z uwagi na odnotowane "wycofanie się" Zofii Dziewiątkowskiej z działalności w częstochowskim Duszpasterstwie Akademickim. W dniu 4.09.1978 materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Częstochowie pod sygn. 441/II jednocześnie "informując władzę polityczno-administracyjną uczelni". IPN Ka 027/231 (441/II).
W październiku 1980 Zofia Dziewiątkowska, wówczas studentka Politechniki Częstochowskiej (PW), została objęta inwigilacją SB z Wydz. III KW MO w Częstochowie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Kolektyw” (wraz z kilkunastoma innymi studentami Politechniki). Sprawa ta została założona w dniu 2.10.1980 (nr rej. 5053) na podstawie otrzymanej przez SB "informacji operacyjnej", z której wynikało, że Zofia Dziewiątkowska i inni studenci Politechniki Częstochowskiej zamierzają utworzyć „nową organizację studencką” i w tym celu w dniu 30.09.1980 powołali 13-to osobowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) na PW. Celem tego sprawdzenia było "rozpoznanie członków grupy inicjatywnej" pod względem ich „charakteru, osobowości i prezentowanych poglądów” oraz "rozpoznanie kierunków dalszej działalności". Sprawę tę i inwigilację grupy studentów zakończono w dn. 6.05.1981 z uwagi na to (jak zanotowano), że „władze państwowe wyraziły zgodę na rejestrację NZS jako organizacji legalnie działającej”. W związku z tym dn. 26.05.1981 materiały tej sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Częstochowie pod sygn. 881/II. W Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Kolektyw” wykorzystano środki techniki operacyjnej, podsłuch telefoniczny, obserwację i doniesienia kilku tajnych współpracowników SB. IPN Ka 027/424 (881/II).
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KW MO Częstochowa z roku 1983 zawierają między innymi pismo Naczelnika Wydziału III KW MO Częstochowa z dnia 17.05.1983, w którym ten funkcjonariusz SB wnioskuje o odmowę wydania paszportu Zofii Dziewiątkowskiej na jej wyjazd za granicę z uwagi na to, że ww. „była aktywną działaczką Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Częstochowskiej” i „nadal utrzymuje kontakty z przedstawicielami podziemnych struktur >Solidarności<”. W związku z tym wnioskiem Zofia Dziewiątkowska w roku 1983 nie otrzymała paszportu na planowany wyjazd za granicę. IPN Ka 143/69919 (EACZ 69919).