Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Stanisław
Nazwisko: Tytuła
Miejsce urodzenia: Gniewczyna Łańcucka
Data urodzenia: 18-04-1913
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledcze prowadzone m.in. na osobę J. Tytuły oskarżonego o przynależność do organizacji WiN "chcącej przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu" (pełnił funkcję łącznika przekazującego nielegalną prasę "pomiędzy radą >WiN< Przeworsk, a kołem >WiN< w Tryńczy"). Materiały złożono w archiwum do nr 9933/śl (08.10.1951), a następnie skomasowano do nr 1456/III (16.09.1967). IPN-Rz-046/741 (1456/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie dot. m.in. osoby Jana Tytuły oskarżonego o przynależność do organizacji WiN (pełnił w niej funkcję łącznika) oraz posiadanie nielegalnej prasy Win-owskiej i jej kolportaż. IPN-Rz-108/3622
Akta sądowe Akta sądowe dot. m.in. J. Tytuły oskarżonego o to, że od marca 1946 do 21.05.1948 (aresztowanie) należał do "nielegalnej" organizacji WiN na terenie pow. przeworskiego, w której pełnił funkcję łącznika. Wyrokiem WSR w Rzeszowie z dnia 18.09.1948 został skazany na 3 lata więzienia i pozbawiony praw publicznych obywatelskich i honorowych na okres lat 3. IPN-Rz-107/731
Materiały faktologiczne Charakterystyka nr 3 dot. organizacji WiN Okręgu Rzeszów. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy m.in. Jana Tytuły - podczas okupacji członek AK, następnie WiN (sprawował w organizacji funkcję łącznika), "gromadził wiadomości stanowiące tajemnicę państwową i przekazywał dla z-cy kier. rady" (WiN Przeworsk). IPN-Rz-05/6
Akta administracyjne Zapisy dotyczące J. Tytuły znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Przeworsku za lata 1946-1954 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Przeworsku za lata 1946-1955. IPN-Rz-50/46, IPN-Rz-50/47
Akta administracyjne W/w występuje w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie oraz w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1948. IPN-Rz-65/5 t. 1, IPN-Rz-65/20
Akta administracyjne J. Tytuła wymieniony jest w Księdze głównej więźniów karnych za lata 1948-1950 oraz w Skorowidzu więźniów (1948-1949) CW we Wronkach. Z dniem 23.01.1950 został przetransportowany do więzienia w Potulicach, a następnie do Inowrocławia (02.10.1950). Zwolniony w dniu 28.05.1951. IPN-Po-3/69, IPN-Po-3/59, karta rejestr. więźnia z kartoteki skazanych