Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jarosław
Nazwisko: Kalinowski
Miejsce urodzenia: Wyszków
Data urodzenia: 12-04-1962
Imię ojca: Witold
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł do Parlamentu Europejskiego Parlament Europejski 25-05-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAGM 1280; akta o sygn. arch. EAOS 19015 i sygn. arch. EAGM 1280.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Wyrokiem z dnia 4 sierpnia 2000 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt V AL. 36/00) uznał, iż Jarosław Kalinowski nie był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa i złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

PPL WA 72/08, zarządzenie z dn. 08.10.2008 r. dot. Jarosława Kalinowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.