Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław Jan
Nazwisko: Olejnik
Miejsce urodzenia: Kolonia Chorzew
Data urodzenia: 17-10-1925
Imię ojca: Jan
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne KW MO w Łodzi dotyczące przebiegu kampanii wyborczej oraz wyborów do rad narodowych w roku 1958 na terenie województwa łódzkiego. Wacław Olejnik występuje w sprawozdaniu zastępcy komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Pajęcznie do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. bezpieczeństwa w Łodzi z 04.02.1958 jako jeden z uczestników spotkania wyborczego w Rząśni („bezpartyjny, były członek AK”), którzy „domagali się, aby kandydatów przywiezionych w teczkach skreślić, a wybrać innych, tych których życzy sobie ogół, a nie tych, których wystawiła partia [PZPR]”. IPN Ld pf 10/371 t. 2 (392/X).
Materiały administracyjne KW MO w Łodzi dotyczące przebiegu kampanii wyborczej oraz wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych na terenie powiatu pajęczańskiego w roku 1965. SB planowała przeprowadzić z Wacławem Olejnikiem, rolnikiem z Rząśni, „rozmowę profilaktyczną” ze względu na jego „aktywną rolę w okresie ubiegłych wyborów”. Po umieszczeniu W. Olejnika na listach wyborczych jako bezpartyjnego kandydata do Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie, zastępca komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Pajęcznie przekazał I sekretarzowi KP PZPR w Pajęcznie informację (z sugestią „ewentualnego skreślenia z listy kandydatów”), że podczas kampanii wyborczej w roku 1958 W. Olejnik „dwukrotnie występował z krytyką władz partyjnych i stosunków panujących w Polsce”. Ostatecznie W. Olejnik wszedł w skład PRN w Pajęcznie. IPN Ld pf 10/422 (492/X).