Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zbigniew Michał
Nazwisko: Pawłowicz
Miejsce urodzenia: Kamień Koszyrski
Data urodzenia: 22-09-1943
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 25-10-2015
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 17.04.1977 r. zarejestrowany pod numerem 37261 przez WSW POW (Wydz. PWJS DSZ ONZ) w kategorii TW ps. "Pawlik". Podstawa pozyskania: "zasada dobrowolności", cel wykorzystania: "rozpoznanie sytuacji w szpitalu [WAM], kadry oraz ustalenia prac. sł.". Współpracę rozwiązano w dn. 14.12.1977 r. z powodu "braku możliwości". Materiały złożono do archiwum w dn. 7.02.1978 r. pod sygn. ZA-33377. Teczka pracy TW została zniszczona - prot. brak. nr 01160. Zachowała się teczka personalna TW. Karta EO- 4/62, kartoteka Biura „C” MSW, karta EO-1 kartoteka MON, zapis z Centralnego Rejestru agentury i właścicieli lokali konspiracyjnych WSW, zapisy z książki Ewidencji Operacyjnej Nr 1 Zarządu WSW POW oraz książki EO Nr 2 Zarządu WSW POW, inwentarz Zespołu ZA, materiały sygn. IPN 00773/289 (ZA-33377).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Bu 1386/498665 (PP 498665), IPN By 680/133851 (EABY 133851).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

W dniu 21 października 2010 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w wydanym orzeczeniu w sprawie (sygn. II AKa 152/10) utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie (III K 219/08) stwierdzające, iż Zbigniew Pawłowicz, pełniący funkcję publiczną Senatora RP, złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.