Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz
Nazwisko: Lipiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-08-1955
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:

 Zarządzenie prokuratora IPN z dnia 29.09.2008 r. dotyczące Dariusza Lipińskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Po 38/08).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 03.12.1982 pod nr 33680 do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) kryptonim "Fizyk" przez Wydz. II KWMO/WUSW w Poznaniu. Podejrzany o prowadzenie "wrogiej działalności" i kontakty z krajami kapitalistycznymi. W wyniku "kontroli operacyjnej" zarzutów nie potwierdzono. Materiały złożono do archiwum 13.02.1985 pod sygn. 11439/II. Materiały o sygn. 11439/II zniszczono w 1988 r., zachował się mikrofilm - sygn. IPN Po 0186/265 (343/2).
Pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Edycja" (nr rejestracyjny sprawy 37312) prowadzonej prze Wydz. V WUSW w Poznaniu w latach 1984-1985. Sprawa dotyczyła działalności w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Materiały o sygn. 11782/II zniszczono w 1989 roku, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa (nr 5/85) prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Poznaniu w 1985 r. w "sprawie kolportażu bez wymaganego zezwolenia wydawnictw mogących wywołać niepokój publiczny" przeciwko m.in. Dariuszowi Lipińskiemu. Postępowanie przygotowawcze wszczęto 20.04.1985 i zakończono 30.08.1985 wraz ze skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Po 04/3566 (15099/III).
Akta Aresztu Śledczego w Poznaniu dotyczące Dariusza Lipińskiego, tymczasowo aresztowanego przez WUSW w Poznaniu 20.04.1985 za "organizowanie i kolportaż nielegalnego wydawnictwa >Solidarność Poznań< i innych ulotek i pism". IPN Po 193/378 (63980).
Akta sądowe w sprawie karnej przeciwko m. in. Dariuszowi Lipińskiemu, oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 282 a § 1 kk i art. 45 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, tj. o wydawanie i rozpowszechnianie pisma "Solidarność-Poznań" w latach 1984-1985. Decyzją Sądu z 14.02.1986 postępowanie warunkowo umorzono wyznaczając okres próby na dwa lata oraz nakazując wpłatę 10 000 złotych na rzecz PCK w Poznaniu. IPN Po 6/10 (V K 970/85).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dnia 29.09.2008 r. dotyczące Dariusza Lipińskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Po 38/08).