Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Antoni
Nazwisko: Jagodziński
Miejsce urodzenia: Ostrów Mazowiecka
Data urodzenia: 15-09-1954
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Gospodarstwo”, nr rej. 42945, zarejestrowana w dniu 04.10.1979 przez Wydział III „A” KW MO w Łodzi. Założona w celi kontroli operacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łodzi. Po wprowadzeniu stanu wojennego Służba Bezpieczeństwa znalazła się w posiadaniu informacji operacyjnej o planowanej przez działaczy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy MPK w Łodzi akcji protestacyjnej, która miała się odbyć w dniu 13.05.1982, Roman Jagodziński został wymieniony jako jeden ze współorganizatorów akcji. W ramach działań prowadzonych przez funkcjonariuszy KW MO w Łodzi przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą, odmówił podpisania „oświadczenia o lojalności”, przez co został internowany. Sprawę zdjęto z ewidencji w styczniu 1990. Brak danych dot. archiwizacji materiałów. Częściowe informacje zachowały się w aktach administracyjnych. Materiałów sprawy nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt adm. IPN Ld Pf 88/2 t. 5 (2890/XA).
Akta internowania. Internowany na mocy decyzji nr 260 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi z dnia 11.05.1982. Podstawą do zatrzymania Romana Jagodzińskiego była dotychczasowa działalność w NSZZ „Solidarność” i wg SB przygotowania do akcji protestacyjnej 13.05.1982. Zwolniony na mocy decyzji nr 178 z dn. 23.07.1982. Roman Jagodziński został wymieniony w wykazach alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld Pf 86/21 t. 5 (1360/III), IPN Po 161/1 poz. 2687, IPN BU 01152/35.
Internowany w okresie 12.05.1982-23.07.1982. W dniu 12.05.1982 Roman Jagodziński został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/176 (8/82).
Roman Jagodziński w dniu 24.02.1983 został zarejestrowany pod nr. 47016 przez Wydział V WUSW w Łodzi jako osoba zabezpieczona (OZ). Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. W dniu 04.08.1983 zmieniono kategorię rejestracji (pod tym samym numerem rejestracyjnym) na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Pierwszy”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Pierwszy”, nr rej. 47016, prowadzony w okresie 04.08.1983 - 13.08.1984 przez Wydział V WUSW w Łodzi. Sprawa założona w celu kontroli operacyjnej Romana Jagodzińskiego. W aktach sprawy wystąpił jako były działacz NSZZ „Solidarność”, członek Komisji Zakładowej w MPK w Łodzi, sympatyk KPN oraz osoba internowana za kontynuowanie działalności związkowej po 13.12.1981. Roman Jagodziński utrzymywał również kontakty z osobami znajdującymi się w zainteresowaniu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa. Materiały 29.10.1984 złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Łodzi pod sygn. 6291/II, 26.07.1989 został wykonany mikrofilm o sygn. 06291/2. Materiały o sygn. arch. 6291/II zniszczono za protokołem brakowania nr 1022/90. IPN Ld 047/517/J (6291/2) mikrofilm, IPN Ld Pf 88/3 t. 2-3 (2891/XA).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Zjazdy”, nr rej. 52895, prowadzona w okresie 17.04.1986 - 14.08.1986 przez Wydział V WUSW w Łodzi pod nadzorem Wydziału IV Departamentu V MSW w Warszawie. Założona w związku z nastrojami niezadowolenia płacowego w MPK w Łodzi. W materiałach sprawy Roman Jagodziński został wymieniony jako były przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Komunikacji Tramwajowej nr 2 MPK w Łodzi oraz autor petycji przekazanej w dniu 16.04.1986 dyrekcji zakładu pracy. W 1986 roku przeprowadzono z nim szereg rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. W aktach sprawy znajdują się również wyciągi z doniesień TW „Kajtek”, TW „Adam” oraz KO „Jerzy” dotyczące osoby Romana Jagodzińskiego. IPN Ld 014/449 (6821/II), IPN Ld 047/692/J (6821/2) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Marian”, nr rej. 45102, znajdują się doniesienia na osobę Romana Jagodzińskiego. IPN Ld 0082/67 (46585/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Arek”, nr rej. 48775, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Łodzi znajdują się doniesienia z roku 1984 na osobę Romana Jagodzińskiego. IPN Ld 0040/1802 t. 2 (46249/I).
.