Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Józef
Nazwisko: Michalik
Miejsce urodzenia: Ptaszkowa
Data urodzenia: 08-08-1957
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Krzysztof Michalik był rejestrowany 24.10.1980 pod nr NS 4913 do Sprawy Obiektowej krypt. "Związkowcy" nr rej NS 4890. W ramach SO "Związkowcy" SB rozpracowywała struktury NSZZ "Solidarność" na terenie woj. nowosądeckiego w okresie 1980-1985. Ze sprawy "Związkowcy" K. Michalik jako aktywny działacz NSZZ "S" został zarejestrowany do KE krypt. "Student". IPN Kr 038/12 t. 1-21 (41/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Krzysztof Michalik był kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Student". Ze sprawy krypt. "Związkowcy" został zarejestrowany 12.05.1982 przez Wydz. V KWMO w Nowym Sączu. W dn. 26.05.1987 sprawę przejął Wydz. VI WUSW w Nowym Sączu. Sprawa otrzymała nowy numer rejestracyjny NS 16739. K. Michalik był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Prowadzenie KE zakończono i akta złożone w Archiwum Wydz. „C” WUSW w Nowym Sączu 18.11.1989 pod sygn. 2600/II. IPN Kr 033/1119 (2600/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie Krzysztofa Michalika w ramach SOS/SOR "Ogniwo". Został zarejestrowany do SOR "Ogniwo" 28.02.1984 pod nr NS 4913. Prowadził aktywną działalność w podziemnych strukturach "Solidarności" oraz kolportował literaturę bezdebitową. Został aresztowany w czerwcu 1984. Zwolniony na mocy amnestii z 21.07.1984. Akta sprawy złożono 18.12.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 1937/II-gr. IPN Kr 033/664 t. 1-4 (1937/II)
Akta kontrolno-śledcze Materiały śledcze przeciwko K. Michalikowi i innym, podejrzanym o udział w podziemnych strukturach "Solidarności" oraz druk i kolportaż literatury bezdebitowej na terenie województwa nowosądeckiego. IPN Kr 037/496 t. 1-5 (499/III gr.)
Akta kontrolno-śledcze K. Michalik był podejrzany o zainspirowanie akcji strajkowej w dniu 14.12.1981 w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych (SZEW) w Biegonicach. Dochodzenie umorzono 18.12.1981 wobec nie wykrycia bezpośredniego inspiratora strajku. Materiały złożono w dniu 22.02.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Nowym Sączu pod sygn. 288/III-gr. IPN Kr 037/285 (288/III-gr.)
Akta penitencjarne K. Michalik został tymczasowo aresztowany 05.06.1984 z powodu przynależności do podziemnej "Solidarności" oraz kolportażu druków bezdebitowych. Zwolniony 24.07.1984 na podstawie amnestii z 21.07.1984. IPN Kr 081/460 (38/886)
Akta internowanego Akta internowanego K. Michalika. Został internowany 15.12.1981 decyzją nr 27/81 KWMO w Nowym Sączu i umieszczony w Ośrodku Internowania w Rzeszowie Załężu. K. Michalik był organizatorem strajku w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych. Z internowania zwolniony 26.04.1982 na podstawie decyzji nr 74/82 wydanej przez KWMO w Nowym Sączu. IPN Rz 52/311