Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Grzegorz Juliusz
Nazwisko: Schetyna
Miejsce urodzenia: Opole
Data urodzenia: 18-02-1963
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 13-10-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Schetyna pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. II KWMO/WUSW w Opolu, czego odzwierciedleniem są materiały administracyjne z okresu 02.04.1982-10.10.1988, stanowiące segregator zawierający m.in. teczkę G. Schetyny. Akta zawierają informacje dotyczące ww. i jego działalności podczas studiów – w tym notatki służbowe z analizy akt paszportowych, informacje od tajnych współpracowników, kopię kwestionariusza paszportowego. Akta o sygn. IPN Wr 08/575 (65/22).
W dnia 11.10.1988 zarejestrowany pod nr 57322 przez Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu jako rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Klika” (nr rej. 57321). Sprawa dotyczyła "nielegalnej działalności antysocjalistycznej". Zdjęty z ewidencji w dn. 22.11.1989. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 103522/II i następnie zniszczono. Karta Mkr-3 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. „C” WUSW Wrocław; dziennik rejestracyjny WUSW Wrocław, poz. 57322; dziennik archiwalny dział II WUSW Wrocław, poz. 103522; karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Wymieniony imiennie bez jakichkolwiek informacji operacyjnych. Zapis z komputerowego zbioru danych ZSKO-90.
Akta paszportowe. Karta o sygn. EAWR 522575 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Wrocław; karta Pz-35 o sygn. 209997 oraz karta Pz-27 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Jelenia Góra; akta o sygn. IPN Wr 501/209997 (sygn. wytwórcy EAJG 209997) oraz o sygn. IPN Wr 524/522575 (sygn. wytwórcy EAWR 522575).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr-152/10 - Zarządzenie z dn. 30.04.2010 r. dot. Grzegorza Schetyny. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.