Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Kazimierz
Nazwisko: Rawiński
Miejsce urodzenia: Słonim
Data urodzenia: 07-05-1932
Imię ojca: Jan
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka 286/14 zarządzenie z dn. 29.09.2014 dot. Zbigniewa Rawińskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agenturalnego opracowania/ sprawa agencyjnego rozpracowania Sprawa operacyjna założona na podstawie doniesienia agenturalnego z dn. 1.10.1948. W ramach sprawy kontrolowano organizację młodzieżową o nazwie „Młoda Armia Krajowa”, skupiającą 12 osób z terenu Warszawy. Zbigniew Rawiński będąc członkiem ww. organizacji używał pseudonimu „R.Z”. Członkowie grupy postawili sobie za cel zdobycie broni, którą „zamierzano użyć do zwalczania żołnierzy Armii Czerwonej oraz działaczy PPR”. Na podstawie informacji przekazanych przez agenta przygotowano zasadzkę, zatrzymując w mieszkaniu jednego z członków grupy uczestników umówionego wcześniej spotkania. Zbigniew Rawiński został zatrzymany, jednak ze względu na młody wiek (był w tym czasie uczniem gimnazjum) po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej został zwolniony do domu. Czterech innych, młodych członków organizacji również zwolniono do domu, pozostałych siedmiu osądzono i osadzono w więzieniach. IPN BU 0400/171 (5467/IV, dawniej 4339/IV, 9055/IV) t. 1-2
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna W ramach sprawy poddano kontroli operacyjnej byłych członków organizacji młodzieżowej „MAK”, ponieważ w tym czasie opuszczali więzienia członkowie organizacji skazani wyrokami sądowymi na kary pozbawienia wolności. W toku prowadzonych czynności ustalono, że członkowie organizacji nie utrzymują ze sobą kontaktów i nie angażują się w działalność sprzeczną z obowiązującym prawem. Ponadto ustalono, że w 1954 r. Zbigniew Rawiński opuścił teren stolicy i udał się do Stalinogrodu (Katowic), dlatego postanowiono o zakończeniu sprawy i złożeniu akt w archiwum. IPN BU 0400/171 (5467/IV, dawniej 4339/IV, 9055/IV) t. 1-2