Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Oziewicz
Miejsce urodzenia: Dziedzice
Data urodzenia: 11-02-1959
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W latach 1982-1984 Adam Oziewicz - wówczas zatrudniony jako elektryk w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju - podlegał inwigilacji SB w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Introligator”. Sprawa ta (nr 50701) została założona dnia 31.08.1982 przez SB z Wydz. V-2 KW MO w Katowicach na podstawie informacji przekazanych przez kontakt operacyjny „KL”. Była prowadzona w związku z wykryciem "produkcji i kolportażu ulotek o treści antypaństwowej” na terenie Żor, Jastrzębia Zdroju i Wodzisławia Śląskiego oraz prowadzenia „aktów terrorystycznych” przy użyciu górniczego materiału wybuchowego. Prowadzono operacyjną kontrolę osób "podejrzanych o przynależność do nielegalnej grupy" o nazwie "Konfederacja Polski Niepodległej" - zajmującej się drukiem i kolportażem "ulotek o treściach antyrządowych" na terenie Żor, Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia Zdroju, a także podejrzanych o gromadzenie materiałów wybuchowych, próbę wysadzenia wielkiego napisu "PZPR" przy KWK "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu Zdroju i planowanie dalszych akcji. W trakcie prowadzenia tej sprawy ustalono i udokumentowano „nielegalną działalność" trzech grup, które w sumie liczyły 39 osób. Adam Oziewicz (nr rej. 51732) działał w ramach tych konspiracyjnych grup i w okresie stanu wojennego produkował i kolportował ulotki na terenie Jastrzębia. Prowadzenie SOR krypt. „Introligator” zakończono w lutym 1984 skierowaniem aktu oskarżenia do sądu i doprowadzeniem do skazania jej figurantów wyrokami Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Materiały tej sprawy złożono w Wydz. „C” WUSW Katowice pod sygn. 40779/II. IPN Ka 048/1105 (40779/II) t. 1-3.
Figuruje w aktach śledztwa prowadzonego od dnia 15.09.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Katowicach pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej (WPG) w Gliwicach (sygn. akt Pg. Śl-II-292/82), początkowo w trybie doraźnym, a od dnia 4.12.1982 w trybie zwyczajnym. Dnia 22.12.1982 Adam Oziewicz został "tymczasowo aresztowany"; tego samego dnia WPG w Gliwicach wydała postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie przynależności do „nielegalnej organizacji" na terenie Jastrzębia Zdroju i innych miejscowości, rozpowszechnianie ulotek zawierających „nieprawdziwe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” oraz dążenie do zniszczenia napisu PZPR usytuowanego przy Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy”. Dnia 14.02.1983 akta ww. sprawy - dotyczące Adama Oziewicza - wyłączono do dalszego prowadzenia w ramach śledztwa o sygnaturze Pg. Śl-II-7/83. IPN Ka 029/699 (9344/III) t. 1-17, IPN Ka 064/143 (209/ŚL).
Na mocy wyroku wydanego dnia 21.04.1983 przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, Adam Oziewicz został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz na 30 tys. zł grzywny - z art. 48 ust. 2, 3 i 4 w związku z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym. IPN Wr 101/1174-1183 (SoW 80/83).
Według treści Informacji Dziennej MSW nr 112/614 z dnia 26.04.1983, w roku 1982 Adam Oziewicz „brał udział w nielegalnym związku mającym na celu zniszczenie przy użyciu materiałów wybuchowych napisu PZPR oraz Pomnika Wyzwolenia w Żorach, środki represji: 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na 4 lata i 30 tys. zł grzywny”. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
Adam Oziewicz występuje w materiałach ewidencyjnych Biura Śledczego MSW z roku 1982 - został zarejestrowany w "Kartotece aktów wrogich wobec PRL" w dziale "akty dywersji i terroru bezpośredniego III-397". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.