Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Bonifacy
Nazwisko: Jurek
Miejsce urodzenia: Terespol
Data urodzenia: 05-06-1943
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 22.04.1987 Wiesław Jurek, pracownik Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Małaszewiczach, został zarejestrowany pod numerem 7073 przez SB z Wydziału V WUSW w Białej Podlaskiej w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o krypt. „Kolporter". Powód tej operacyjnej kontroli: „założony na nielegalne wydawnictwa w DRP Małaszewicze, zakończony dn. 9.08.1989 – ustanie zagrożenia”. W dniu 4.09.1989 materiały tej sprawy złożono do archiwum Sekcji „C” WZO w WUSW w Białej Podlaskiej, następnie te akta zmikrofilmowano pod sygnaturą F-1373/2. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.