Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Stanisław Jan
Nazwisko: Pięta
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 09-05-1971
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Mieczysława
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 25-10-2015
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zatrzymany 01.05.1989 r. przez patrol Milicji Obywatelskiej w trakcie rozklejania i rozpowszechniania wśród uczestników wiecu 1-majowego w Bielsku-Białej ulotek o treściach antysocjalistycznych. Po przesłuchaniu i przeprowadzeniu z nim w obecności jego ojca rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej, został zwolniony do domu (w dn. 01.05.1989 r.). Ze względu na jego niepełnoletność i dotychczasową niekaralność, sprawę zakończono bez kierowania jej do kolegium. Materiały przekazano do Wydz. III WUSW w Bielsku-Białej. Akta o sygn. IPN Ka 017/94/7 (BB/INF/95 AD-15) pt. Akta kontrolne czynności sprawdzających prowadzonych przez Wydział Śledczy WUSW w Bielsku-Białej z lat 1989-1990.
W dniu 16.08.1989 r. zarejestrowany przez Wydział III WUSW Bielsko-Biała pod nr. 14236 jako osoba rozpracowywana w ramach SOR (wcześniej: SOS) krypt. "Kolumna" (nr rej. 14213) w związku z podejrzeniem o działalność antypaństwową naruszającą porządek prawno-polityczny. Sprawę zakończono z powodu reorganizacji jednostki rejestrującej, a materiały złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW Bielsko-Biała pod nr. II-3661. Poz. 14213 i 14236 z dziennika rejestracyjnego WUSW Bielsko-Biała; poz. 3661 dziennika archiwalnego WUSW Bielsko-Biała; 2 karty EO-4/77 z kartoteki rejestracyjnej Wydziału "C" WUSW Bielsko-Biała; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; materiały o sygn. IPN Ka 047/2316 (II-3661).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl/Ka 64/08 zarządzenie z dnia 24.10.2008 r. dotyczące Stanisława Pięty – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.