Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Michał
Nazwisko: Kampa
Miejsce urodzenia: Tarnowskie Góry
Data urodzenia: 23-09-1958
Imię ojca: Leonard
Imię matki: Adolfina
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 29.12.2016 r. dotyczące Andrzeja Kampy: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Ka 414/16).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Służbista”/ "Mściwy" nr rejestr. 48306 prowadzonego przez Grupę Operacyjną w Tarnowskich Górach Wydziału II KWMO w Katowicach, a następnie przez grupę II RUSW w Tarnowskich Górach w latach 1982-1984. Andrzej Kampa podlegał kontroli jako były aktywny działacz NSZZ „Solidarność” przy Dyrekcji PKP Tarnowskie Góry. Był etatowym członkiem Zakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” przy DPKP Tarnowskie Góry, członkiem Komisji Koordynacyjnej Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej Podregion Tarnowskie Góry. Po ogłoszeniu stanu wojennego przeprowadzono z wymienionym rozmowę ostrzegawczą w ramach Akcji „Klon”. W związku z prowadzonym kwestionariuszem A. Kampa był kontrolowany przez osobowe źródło informacji, był również wezwany na rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą przed 1 maja 1983 r. Dn. 21.03.1984 zakończono sprawę, ponieważ ww. „zaniechał nielegalnej działalności”. Akta sprawy złożono w archiwum pod sygnaturą 40805/II. IPN Ka 048/1127 (40805/II).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 29.12.2016 r. dotyczące Andrzeja Kampy: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Ka 414/16).