Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Piotr
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 22-06-1949
Imię ojca: Marian
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Doktor”, nr rej. 40499, prowadzona w okresie od 31.03.1979 (formalnie zarejestrowana 03.04.1979) do 23.07.1981 przez Wydział III KW MO w Łodzi w celu inwigilacji osób podejrzanych o utrzymywanie kontaktów z działaczami Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, organizowanie przewozu literatury zagranicznej „o charakterze antysocjalistycznym” do PRL oraz powielanie i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Jerzy Jabłoński, zatrudniony w Łódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy „Mechanik”, został zarejestrowany do sprawy 03.11.1979 pod nr. 43046, po powrocie do kraju po kilkunastomiesięcznym pobycie w Belgii z powodu ujawnienia na przejściu granicznym faktu przewozu materiałów antysocjalistycznych. 19.03.1980 przeprowadzono z nim „rozmowę profilaktyczną”. Akta sprawy złożono do archiwum p9od sygn. 5729/II. IPN Ld 047/324/J (5729/2) mikrofilm, IPN Ld pf 10/974 t. 3 (1445/X), IPN Ld pf 15/436 t.1 (1513/III), IPN Ld 092/14 (2931/XA).
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi dot. osób internowanych z terenu woj. łódzkiego w latach 1981-1982. Wydział III KW MO w Łodzi planował w listopadzie 1981 przeprowadzenie z Jerzym Jabłońskim, członkiem NSZZ „Solidarność”, wtedy pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego, następnie studentem socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej”. Z powodu kolportażu „wydawnictw antysocjalistycznych”, utrzymywania kontaktów z działaczami Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", uczestnictwa w zebraniach MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, na których „obstawał za prowadzeniem akcji strajkowych i wysuwaniem postulatów strajkowych”, został internowany 13.12.1981 na podstawie decyzji nr 115 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi. Zwolniony z internowania 29.06.1982 na mocy decyzji nr 126 komendanta wojewódzkiego MO. Materiały dot. J. Jabłońskiego znajdują się również w teczkach innych osób internowanych. Figuruje w alfabetycznych wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld pf 86/21 t. 5 (1360/III), IPN Ld 24/53 (11/82), IPN Ld 24/150 (21/82), IPN BU 01152/35, IPN Po 161/1 poz. 2652.
Akta osobowe internowanego Jerzego Jabłońskiego, w okresie 13.12.1981 - 29.06.1982 osadzonego w Ośrodkach Odosobnienia w Łęczycy oraz Łowiczu. IPN Ld 24/133 (4/82).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Trener”, nr rej. 27156 prowadzonej przez Wydz. II KWMO w Łodzi, znajdują się doniesienia na osobę Jerzego Jabłońskiego. IPN Ld 0040/1773 t. 2 (46218/I).
W teczce tajnego współpracownika (TW) ps. „Bona”, nr rej. 42908 prowadzonej przez Wydz. II KWMO w Łodzi, znajdują się doniesienia na osobę Jerzego Jabłońskiego. IPN Ld 0040/1694 t. 1-2 (46129/I), IPN Ld 0046/1518/J (46129/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Anna”, nr rej. 55126 prowadzonej przez Wydz. III-1 KWMO w Łodzi, znajdują się doniesienia na osobę Jerzego Jabłońskiego. IPN Ld 0040/2299 t. 2 (46782/I).
W aktach paszportowych Jerzego Jabłońskiego znajduje się informacja o wniesieniu w stosunku do niego przez Wydział III KW MO w Łodzi zastrzeżenia wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata (WKŚ) nr Z-387/80 na okres 13.02.1980 - 13.02.1982. Zastrzeżenie anulowano 03.11.1980. IPN Ld 533/70657 (EALD 16280).
.