Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa
Nazwisko: Zawada
Nazwisko rodowe: Łyczko
Miejsce urodzenia: Ogroble
Data urodzenia: 07-01-1937
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Balbina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne dochodzenia Ww. występuje w aktach czynności sprawdzających w sprawie dotyczącej podejrzenia o nadużycia finansowe w b. ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku jako główna księgowa i wiceprzewodnicząca KZ przy ZR NSZZ „Solidarność" w Słupsku. Wątpliwości wzbudzało finansowanie działalności handlowej prowadzonej w imieniu ZR (kredyt, sposób rozliczania bieżących wydatków) oraz dysponowanie środkami z „funduszu interwencyjnego”. Ww. nie przedstawiono zarzutów. Z akt wynika również, że ww. miała rozliczone wszystkie zobowiązania finansowe pobrane w ZR NSZZ "Solidarność" w Słupsku. W wyniku upublicznienia sprawy w lokalnej prasie, T. Zawada miała trudności z zatrudnieniem w innym zakładzie pracy. Akta złożono do archiwum pod sygnaturą 244/III. IPN Gd 012/180 (244/III)
Akta kontrolne śledztwa Teresa Zawada występuje w w aktach kontrolnych śledztwa dotyczącego innej osoby prowadzonego w sprawie manifestacji 31.08.1982 w Słupsku. 7.08.1982 akta zostały przekazane do Prokuratury Wojewódzkiej w Słupsku z wnioskiem o wniesienie aktu oskarżenia. Sprawa była kontynuowana pod numerem 1 Ds-1216/82. 5.01.1983 akta kontrolne śledztwa przekazano do archiwum pod sygnaturą 69/III. IPN Gd 012/46 (69/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa przeciwko Teresie Zawadzie w związku z udziałem ww. w nielegalnym zgromadzeniu 31.08.1982 w Słupsku podczas którego odtwarzała przemówienie L. Wałęsy z taśmy magnetofonowej. 4.09.1982 akta przekazano do Prokuratury Rejonowej w Słupsku z wniesieniem aktu oskarżenia. Akta kontrolne śledztwa zostały złożone do archiwum 5.01.1983 pod sygnaturą 70/III. IPN Gd 012/47 (70/III)
Akta sądowe Wobec ww. w okresie 03.09.1982-7.10.1982 trwało postępowanie karne prowadzone przez Sąd Rejonowy w Słupsku. Wyrokiem z 7.10.1982 uchylono areszt tymczasowy i skazano ww. na karę 1 roku pozbawienia wolności, zawieszoną warunkowo na 2 lata oraz obciążenie kosztami sądowymi. 14.12.1982 przed Sądem Wojewódzkim w Słupsku odbyła się rozprawa rewizyjna- podtrzymano poprzedni wyrok i zarządzono dodatkową opłatę za instancję odwoławczą i postępowanie rewizyjne. 8.08.1983 podczas posiedzenia Sądu rejonowego w Słupsku zadecydowano o niezastosowaniu amnestii wobec ww. IPN Gd 45/6
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowana w okresie 6.09.1982-7.10.1982 i osadzona w Areszcie Śledczym w Koszalinie. Przyczyną zastosowania środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego było to, że 31.08.1982 podczas „nielegalnego zgromadzenia” w Słupsku ww. odtwarzała na magnetofonie nagranie z przemówieniem Lecha Wałęsy. Potraktowano to jako kontynuację działalności związkowej przez ww. mimo delegalizacji NSZZ „Solidarność”. Zwolniona z aresztu 7.10.1982. IPN Sz 267/51
Akta paszportowe Ww. otrzymała zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-I-920/82 do KK („krajów kapitalistycznych”) i KDL („krajów demokracji ludowej”) w okresie 6.09.1982-6.09.1984 wydane przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsk z powodu prowadzonego wobec niej postępowania prokuratorskiego pod nr 1 Ds-1238/82 w sprawie udziału w nielegalnym zgromadzeniu 31.08.1982 w Słupsku. IPN Gd 647/29947 (EASL 29947)
.