Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Sylwiusz Adam
Nazwisko: Jakubowski
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 17-12-1959
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Kryspina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Żelazków (powiat kaliski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
10.08.1988 zarejestrowany pod nr. 5883 w Wydz. "C" WUSW Kalisz jako upoważniony do wykonywania prac tajnych. Zgłoszony przez Urząd Wojewódzki w Kaliszu (nr sprawy: CB-0703/88). Dziennik rejestracyjny dot. opiniowania w sprawach dopuszczenia do prac mobilizacyjnych i w kancelariach tajnych WUSW Kalisz, poz.5883; akta MOB sygn. IPN Ld 0173/2 t. 52; karta Mkr-2 z kartoteki Biura "C" MSW.
Wymieniony w aktach sprawy operacyjnego sprawdzenia [SOS] krypt. "Ekipa", nr rej. 15103, prowadzonej przez Wydział VI WUSW w Kaliszu w okresie 09.08.1988-08.11.1988 w związku z "nieprawidłowościami występującymi w gminie Żelazków, powodującymi niezadowolenie tamtejszych mieszkańców i rolników indywidualnych". Akta sygn. IPN Ld 0043/672 (1905/II).
Akta paszportowe. Akta sygn. IPN Ld 537/115255 (EAKL 115255).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Łd 1097/14 zarządzenie z dnia 14.09.2015 dotyczące Sylwiusza Adama Jakubowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.