Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Adam
Nazwisko: Jurczyk
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 19-12-1962
Imię ojca: Guenter Maks
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy o wykroczenie Akta sprawy dot. uczestnictwa Witolda Jurczyka w akcji protestacyjnej 30.01.1982 w Gdańsku. Ww. 30.01.1982 został zatrzymany, a następnie przeszukany. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska orzeczeniem (1140/82) z 31.01.1982 uznało ww. winnym tego, że „30.01.1982 o godz. 18 w rejonie hali targowej przy. ul. Podwale Staromiejskie, wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym z 13.12.1981, uczestniczył w akcji protestacyjnej przeciwko organom MO i nie opuścił miejsca akcji pomimo wezwań tych organów”, wymierzając karę 90 dni aresztu i obciążając kosztami postępowania. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem (III Ko 98/82) z 20.02.1982 przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Starogardzie Gdańskim. Ww. za powyższy czyn skazany wyrokiem (II Kws. 55/82) Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z 18.03.1982 na 2 miesiące aresztu. Ww. zaliczono na poczet orzeczonej kary okres pobytu w areszcie od 30.01.1982 do 18.03.1982. IPN Gd 48/62
.