Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Ferdynand
Nazwisko: Zajączkowski
Miejsce urodzenia: Sopot
Data urodzenia: 28-04-1959
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska orzeczeniem (1228/82) z 1.02.1982 uznało J. Zajączkowskiego winnym tego, że „30.01.1982 o godz. 17:30 w Gdańsku w rejonie dworca PKP wbrew postanowieniom dekretu z 12.12.1981 uczestniczył w akcji protestacyjnej przeciwko organom MO i nie opuścił miejsca akcji pomimo wezwania ww. organów” wymierzając karę 2 miesięcy aresztu zasadniczego oraz pokrycia kosztów postępowania. Adwokat ww. 4.02.1982 zaskarżył powyższe orzeczenie żądając skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem (III Ko 64/82) z 6.02.1982 przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Starogardzie Gdańskim, który wyrokiem (II Kws. 29/82) z 5.03.1982 uniewinnił ww. od popełniania powyższego czynu kosztami postępowania obciążając Skarb Państwa. IPN Gd 48/37
Akta żeglarskie W aktach informacja o skazaniu J. Zajączkowskiego w 1982 przez Kolegium Karno-Administracyjne przy Prezydencie Miasta w Pruszczu Gdańskim na 3 miesiące aresztu za udział w zamieszkach ulicznych. IPN Gd 720/5516 (IPN Gd 219H/34335, HA-5516), zapisy kartoteczne.
Teczka kandydata na Tajnego Współpracownika [kTW] J. Zajączkowski 28.03.1988 rejestrowany przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku pod nr 57769 w kategorii kTW. Materiały zniszczono 4.10.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe Otrzymał odmowę na wyjazd za granicę na rejs sportowo-szkoleniowy organizowany przez "Polski Klub Morski" do Finlandii, Szwecji, Danii i RFN w terminie 8.08.1979-8.09.1979 z uwagi na fakt, że "po ukończeniu szkoły nie podjął pracy do chwili obecnej i pozostawał na utrzymaniu rodziców". Akta ww. 23 i 25.03.1988 wypożyczał Insp. 2 WUSW w Gdańsku. IPN Gd 645/129536 (EAGD 129536)
.