Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-10-2018 11:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Józef
Nazwisko: Warunek
Miejsce urodzenia: Sztum
Data urodzenia: 13-09-1963
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Sztum (powiat sztumski) 09-12-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Wydz. Paszportów WUSW w Elblągu. Akt paszportowych o sygn. IPN Gd 646/79992 (EAEL 79992) brak.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 288/14/Gd zarządzenie z dnia 30.07.2014 r. r. dotyczące Józefa Warunka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.