Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2022 09:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Władysław
Nazwisko: Honkisz
Miejsce urodzenia: Kozy
Data urodzenia: 18-05-1928
Imię ojca: Leon
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Członek PPR, brak bliższych danych, następnie PZPR. Żołnierz zawodowy, generał brygady (4.10.1979 r.). Służba wojskowa od 10.10.1949 r. w 20 Samodzielnym Batalionie Saperów (Łańcut), następnie ukończył Oficerską Szkołę Polityczną w Łodzi (1952). W okresie od 1.10.1954 r. do 22.08.1957 r. studia w Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie. Nastepnie był, między innymi,: zastępcą dowódcy 12 Dywizji Zmech. ds. politycznych (20.07.1967 - 10.07.1969), od 10.07. 1969 r. w Głównym Zarządzie Politycznym WP, Zarządzie Politycznym Warszawskiego Okręgu Wojskowego od 23.08.1972 r. - Zastępcą Szefa Zarządu. W okresie 15.06.1978 r. do 22.09.1980 r. zastępca dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju ds. politycznych. Ponownie w GZP WP od 22.09.1980 r. - Szef Zarządu I Organizacyjnego do 22.12.1984 r. Zawodową służb wojskową ukończył 7.07.1991 r.

Źródła: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...; Królikowski J., Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943 - 1990 (A-H), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 534-537.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-07-1981 2-07-1986 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 254.
Kierownik Wydział Kadr Komitet Centralny Warszawa PZPR 22-12-1984 14-05-1985 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s.117.
Kierownik Wydział Polityki Kadrowej Komitet Centralny Warszawa PZPR 14-05-1985 15-12-1987 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 127.
Członek Centralna Komisja Kontrolno-Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-07-1986 29-01-1990 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, s. 79.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka MON Karta EO-1/75, treść zapisu:" adnotacje kartoteki GC-70-III 16 sierpień 1983, Data rejestracji 16.06.1983, Oddz. I Zarz. I SWSW [!], Oficer dopuszczony do wykonywania prac specjalnych w Zarządzie Operacyjnym Sztabu Generalnego WP. Karta E-14, treść zapisu: "ZS- 4320/1040/k , Informacja 20.10.1979 r., Informacja Z-du WSW WOPK z dnia 08.06.1979 r., charakteryzowany w niej dobrze ." Karta EO-4/62, data zapisu: 01.04.1985, treść zapisu: "ZS/4320/1040/k, G-69/11-3/H, . Wydział Kadr KC PZPR, [informacja o ulopowaniu na czas pełnienia funkcji Kierownika Wydziału Kadr]."
.