Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Krzysztof Maciej
Nazwisko: Wielec
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 06-09-1961
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Drobin (powiat płocki) 13-06-2021
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1988 r. upoważniony do wykonywania w miejscu zatrudnienia "prac o charakterze obronnym". Upoważnienie zarejestrowano 08.07.1988 r. w Wydz. "C" WUSW Płock pod nr. T-1805. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; materiały dotyczące opiniowania osób ubiegających się o dostęp do tajemnicy państwowej o sygn. IPN BU 0897/32; IPN BU 0897/86 i IPN BU 0897/99.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Łd 226/15 zarządzenie z dnia 01.07.2015 dotyczące Krzysztofa Macieja Wielca – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.