Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Pajdo
Miejsce urodzenia: Łętowe
Data urodzenia: 09-09-1941
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Kolporter" została założona 20.10.1982 przez Wydz. V-2 KWMO w Katowicach w celu ustalenia autora i kolporterów ulotek rozrzuconych na terenie "Bumar-Fablok" w Chrzanowie. Materiały złożono 02.04.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Katowicach i połączono je z SOR "Drukarnia". IPN Kr 048/1104 t. 1 (40782/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kazimierz Pajdo był rozpracowywany przez Wydz. V-2 KWMO w Katowicach w ramach SOR krypt. "Drukarnia" nr KA 51065. Zarejestrowany 10.01.1983 pod nr KA 51748. W 1982 roku jako działacz Komitetu Obrony Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego kolportował materiały bezdebitowe. Sprawę zakończono 09.02.1984 w związku z wyrokiem sądowym oraz zmianą miejsca zamieszkania. Akta złożono 04.04.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 40782/II. IPN Kr 048/1104 t. 2 (40782/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kazimierz Pajdo był kontrolowany operacyjnie przez RUSW w Rabce w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Traser". Zarejestrowany 30.05.1986 pod nr NS 16099. W okresie stanu wojennego na terenie Katowic, Mysłowic i Chrzanowa kolportował wydawnictwa bezdebitowe, za co został skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Sprawa została zakończona i złożona w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 2288/II. IPN Kr 033/891 (2288/II)
Akta kontrolno-śledcze Kazimierz Pajdo w 1982 roku, jako pracownik Fabryki Maszyn Budowlanych i Lokomotyw w Chrzanowie kolportował materiały bezdebitowe. Tymczasowo aresztowany decyzją Wojskowej Prokuratury Garnizonowej z 21.12.1982. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z 18.02.1983 skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Akta złożono 07.09.1983 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 9176/III. IPN Ka 029/591 t. 1-2 (9176/III)