Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Maciej
Nazwisko: Maciejewski
Miejsce urodzenia: Rypin
Data urodzenia: 24-02-1949
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Hanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Krzysztof Maciejewski od maja 1981 uczestniczył w działalności "Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania" w Bydgoszczy. Brał udział w przygotowywaniu i wydawaniu biuletynu "Będziemy wolni". 17.03.1982 Oddział WSW w Bydgoszczy dokonał przeszukania w mieszkaniu K. Maciejewskiego, podczas którego znaleziono powielacz, matrycę oraz farbę drukarską. W związku z tym Wojskowa Prokuratura Garnizonowa zastosowała areszt tymczasowy, a sprawę przekazano WSW. Materiały złożone do nr II-5937 zniszczono "we własnym zakresie" 25.01.1990. Akta o sygn. 5937/II nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figurant sprawy operacyjnego rozpracowania dotyczącej kserokopiarki użytkowanej najprawdopodobniej przez działaczy NSZZ „Solidarność”. Została ona odnaleziona i zajęta przez funkcjonariuszy WSW. Sprawę 15.03.1983 zdjęto z ewidencji. Materiały przekazano do Zarządu WSW Pomorskiego Okręgu Wojskowego. 07.06.1983 zostały one zarchiwizowane pod nr ZS-4676, a następnie zniszczone za protokołem brakowania Wydz. III Zarządu V Szefostwa WSW nr 94 z 15.06.1986. Akta o sygn. ZS-4676 nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie dotyczące sprawy aresztowanego tymczasowo 18.03.1982 Krzysztofa Maciejewskiego. Zarzucano mu, że „nie odstąpił od kontynuowania działalności prowadzonej przez związek, lecz działając w celu osłabienia gotowości obronnej PRL sporządził i rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości mogące gotowość tę osłabić oraz wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy”. Rodzina w/w została objęta kontrolą korespondencji, przeprowadzono również analizę pisma i kroju czcionek z maszyny znalezionej w mieszkaniu K. Maciejewskiego. W czasie śledztwa nie udowodniono w/w popełnienia zarzucanych czynów, prócz posiadania jednej ulotki, którą miał znaleźć w kościele. Śledztwo umorzono 18.06.1982, orzeczenie uprawomocniło się 7.07.1982. K. Maciejewski wystąpił następnie o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie. IPN By 216/36-39
Akta tymczasowo-aresztowanego Krzysztof Maciejewski został tymczasowo aresztowany 18.03.1982, a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu 20.03.1982. Pisał w tym czasie wnioski o uchylenie postanowienia. Wszystkie zostały odrzucone. Środek zapobiegawczy uchylono 14.06.1982. IPN By 233/87
Akta sądowe Akta sprawy dotyczącej odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie Krzysztofa Maciejewskiego. 12.06.1983 jego pełnomocnik złożył do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wniosek o odszkodowanie. Decyzją z 30.06.1983 sąd przyznał pokrzywdzonemu odszkodowania oraz pokrycie kosztów sądowych. Na skutek odwołania obu stron, sprawa trafiła do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie, który decyzją z 19.08.1983 nakazał ponowne jej rozpatrzenie. 24.09.1984 Sąd POW w Bydgoszczy wydał orzeczenie w całości oddalające powództwo K. Maciejewskiego. Wyrok został podtrzymany przez Sąd Najwyższy 18.12.1984. IPN By 308/19