Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Krzysztof
Nazwisko: Poreda
Miejsce urodzenia: Białogard
Data urodzenia: 19-12-1961
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 14.12.1981 Jacek Poreda, student Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, został zatrzymany podczas strajku protestacyjnego na terenie Huty „Baildon” w Katowicach. Od dnia 18.12.1981 był internowany na wniosek SB z Wydz. Śledczego i na podstawie decyzji kierownictwa KW MO w Katowicach (nr III/109). Zwolniony dnia 14.06.1982 (decyzja o uchyleniu internowania nr 1038/82). W dniu 9.03.1983 materiały tej sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39936/II. IPN Ka 043/861 t. 1 (39936/II).
Dokumenty wytworzone w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu, a następnie w Uhercach stwierdzają m.in., iż od dnia 18.12.1981 Jacek Poreda przebywał w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu. W dniu 19.03.1982 został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony z internowania dn. 14.06.1982 - na podstawie decyzji KW MO w Katowicach nr 1038/82. IPN Rz 57/189, IPN Ka 41/196.
W dniu 16.03.1983 Jacek Poreda, student Uniwersytetu Śląskiego, został objęty operacyjną kontrolą SB z Wydz. III-1 KW MO Katowice w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Niepewny” (nr rej. 52283). Przyczyna tej kontroli: istniało „uzasadnione przypuszczenie, iż w określonych sytuacjach może inspirować środowisko do podejmowania negatywnych inicjatyw politycznych”. Celem tej kontroli było wyjaśnienie motywów jego dotychczasowej działalności i roli, jaką odgrywał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów (NZS), „kontrola aktualnej postawy” i "utrzymywanych kontaktów" oraz „uzyskanie materiałów obciążających bądź kompromitujących”. W związku z prowadzonym kwestionariuszem z ww. studentem przeprowadzono "rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze" - m.in. dnia 30.05.1985 - w celu ostrzeżenia „przed inspirowaniem lub prowadzeniem wrogiej działalności i wynikającymi z niej konsekwencjami”. Prowadzenie KE krypt. „Niepewny” zakończono dn. 29.10.1986 w związku z „niestwierdzeniem wrogiej działalności”. IPN Ka 043/861 t. 2 (39936/II).
W aktach ewidencyjnych KW MO Katowice znajduje się m. in. zapis, że Jacek Poreda został objęty "zastrzeżeniem wyjazdu za granicę" (nr Z-I-412/BT) w okresie od dnia 10.09.1982 do 30.09.1987. Ten zakaz wydawania mu paszportu został anulowany dnia 12.12.1985. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.