Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Cybula
Miejsce urodzenia: Rulikówka
Data urodzenia: 30-08-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Cybula był aktywnym działaczem legalnych, a następnie zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”, zatrudniony w FSM Bielsko-Biała. Dn. 1.06.1985 zarejestrowany do SOS (od 6.01.1986 prowadzonej jako SOR) „Maj”, ponieważ „organizował i uczestniczył w nielegalnych spotkaniach byłych członków »Solidarności«”. Z wymienionym przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, a następnie dn. 27.09.1986 sprawę zakończono. Dn. 04.11.1986 sprawę wykreślono z ewidencji operacyjnej, a materiały w postaci dwóch tomów złożono w archiwum pod sygnaturą 2619/II. Dn. 15.01.1990 materiały zostały zniszczone w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa. Materiały o sygn. 2619/II zniszczono dn. 15.01.1990.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany operacyjnie w ramach SOS „Kopia” ponieważ uczestniczył w spotkaniach byłych działaczy NSZZ „Solidarność”, uznanych przez władze PRL za nielegalne. Po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej sprawę zakończono dn. 19.01.1987, dn. 20.02.1987 wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej. Tego dnia akta złożono w archiwum pod sygnaturą 2700/II. Materiały zostały zniszczone w Wydziale Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała dn. 15.01.1990. Materiały o sygn. 2700/II zniszczono dn. 15.01.1990.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę Operacyjnego Rozpracowania „Kasyno” prowadzono w okresie 2.12.1986-2.11.1987 w związku z podejrzeniem „usiłowania utworzenia nielegalnej organizacji związkowej na terenie FSM Bielsko-Biała”. Sprawę zakończono „poinformowaniem władz administracyjnych”; dn. 17.11.1987 wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej. Akta złożono w archiwum pod sygnaturą 2897/II; dnia 15.01.1990 materiały zostały zniszczone w Wydziale Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 2897/II zniszczono dn. 15.01.1990.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany operacyjnie w związku z zaangażowaniem w działalność w NSZZ „Solidarność”. Sprawę prowadzono w okresie 3.03.1989-20.07.1989 i zakończono z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. Dn. 22.08.1989 sprawę wykreślono z ewidencji operacyjnej, a następnie złożono w archiwum. Materiały o sygn. 3471/II zniszczono w Wydziale Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała dn. 15.01.1990. Materiały o sygn. 3471/II zniszczono dn. 15.01.1990.