Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-11-2020 13:22

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Jan
Nazwisko: Maciejowski
Miejsce urodzenia: Gorajowice
Data urodzenia: 26-07-1950
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania R. Maciejowski internowany został z uwagi na fakt, iż w okresie stanu wojennego nie zaprzestał prowadzenia działalności antypaństwowej - "bojkotował wykonywanie poleceń organów administracji państwowej i gospodarczej". IPN-Rz-060/384 (863/II)
Akta internowanego Internowany w OO w Uhercach na podstawie decyzji Wydz.V KWMO w Krośnie. IPN-Rz-57/22
Materiały administracyjne W okresie od 05.11.1982 do 03.02.1983 został skierowany do jednostki w Czerwonym Borze, w celu odbycia ćwiczeń wojskowych. IPN-Rz-413/34
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Handlarz" z powodu podejrzeń o działalność w strukturach "Solidarności". Kontrolę zakończono w związku z legalizacją NSZZ "Solidarność". Materiałów o sygn. 2131/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę (nr Z-I/262/EAKs) wniesione w 1982 przez Wydz. V KWMO Krosno do dnia 26.02.1984. Zastrzeżenie obejmowało KK (kraje kapitalistyczne) i KDL (kraje demokracji ludowej). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały administracyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-99/86/EAKs/A wniesione w roku 1986 przez RUSW Jasło z powodu aktywnej działalności w/w w NSZZ "Solidarność". Zastrzeżenie obowiązywało do dnia 20.08.1988 i obejmowało KK i KDL. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.