Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Aleksander
Nazwisko: Madaj
Miejsce urodzenia: Rybnik
Data urodzenia: 19-07-1945
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ww., pracownik Politechniki Śląskiej, został poddany kontroli operacyjnej w ramach SOS „Pasterz”, ponieważ „jako jedyny uczestniczący w zajęciach Duszpasterstwa Akademickiego pracownik naukowy, swą postawą wpływa ujemnie na światopogląd i postawę studentów”. Celem sprawdzenia było „ustalenie motywów i pobudek postawy figuranta” oraz podjęcie działań ograniczających wpływ ww. na młodzież akademicką. SOS zakończono w dn. 29.05.1978 w związku z niestwierdzeniem wrogiej działalności. W dn. 5.06.1978 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 36933/II. IPN Ka 036/880 (36933/II)
Akta kontrolne śledztwa Akta postępowania przygotowawczego prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rybniku (sygn. akt 1 Ds. 279/84), w sprawie „podejmowania działań mających na celu wywołanie niepokoju publicznego lub rozruchów”. W związku z prowadzonym śledztwem w dn. 19.04.1984 przeszukano mieszkanie ww. (ujawniono wydawnictwa bezdebitowe). W dn. 20.04.1984 ww. został oskarżony o to, że w okresie od stycznia do października 1983 w Rybniku, działając przestępstwem ciągłym oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów, sporządzał, rozpowszechniał, przechowywał, przewoził i przenosił nielegalne czasopisma opatrzone tytułem „Szerszeń”, których treść zawierała fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL. Tymczasowo aresztowany. W dn. 3.08.1984 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Rybniku postępowanie wobec ww. zostało umorzone na podstawie ustawy o amnestii z dn. 21.07.1984. IPN Ka 029/756 (9382/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Dacia” założono w związku z ujawnieniem na terenie Rybnika „nielegalnego wydawnictwa” o nazwie „Szerszeń”, którego drukiem i kolportażem zajmowały się osoby związane z Filią Politechniki Śląskiej w Rybniku. Celem sprawy było rozpoznanie zakresu wpływu figurantów sprawy „na ogół środowiska naukowego i akademickiego Politechniki Śląskiej”, ustalenie motywów podejmowania „wrogiej działalności” oraz „ustalenie wszystkich osób zaangażowanych w sporządzanie i kolportaż Szerszenia”. Ww., został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOR „Dacia” w dn. 26.04.1984 pod numerem KA-55805. W związku z prowadzoną sprawą ww. poddano „szczególnej kontroli operacyjnej”. W ramach inwigilacji zastosowano podsłuch telefoniczny, przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze. Ww. został również odsunięty „od pracy dydaktycznej ze studentami”. SOR zakończono w dn. 17.10.1989 w związku z rejestracją NSZZ „Solidarność”. W dn. 20.07.1990 sprawę zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43997/II. IPN Ka 048/841 (43997/II) t. 1-2
Akta tymczasowo aresztowanego Ww., który został w dn. 20.04.1984 decyzją Prokuratury Rejonowej w Rybniku tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 282 § 1 kk w zw. z art. 273 § 2 kk i art. 271 § 1 kk w zw. z art. 58 kk, od dn. 30.04.1984 przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. W dn. 27.07.1984 zwolniony na mocy ustawy o amnestii. IPN Ka 34/226 (34/84) t. 1-2
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę Z-I-578/82, zarejestrowane w ewidencji operacyjnej w dn. 30.06.1980 pod nr KA-44761 (anulowane w dn. 01.07.1982), które zostało wniesione z uwagi na fakt utrzymywania przez ww. kontaktów z uciekinierami oraz zastrzeżenie Z-I-205/86, zarejestrowane w ewidencji operacyjnej w dn. 17.08.1984 pod nr KA-55805 (anulowane w dn. 13.03.1986), wniesione w związku z faktem iż ww. „uczestniczył w drukowaniu i kolportowaniu nielegalnego wydawnictwa Szerszeń”. IPN Ka 201/2083 (EARY 2083)