Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Antoni
Nazwisko: Janas
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 31-07-1958
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Piotr Janas, wówczas student Śląskiej Akademii Medycznej i działacz NZS, w dniu 7.04.1982 został zatrzymany "za krytykę WRON i podważanie zasadności wprowadzenia stanu wojennego". Zanotowano, iż dnia 7.04.1982, w trakcie "rozmowy ostrzegawczej" z funkcjonariuszami SB z KWMO w Katowicach, Piotr Janas "odmówił podpisania zobowiązania o lojalności” i "skrytykował stan wojenny oraz działalność WRON". Został więc internowany w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu ze względu na "możliwość inspirowania środowiska studenckiego do wystąpień naruszających obowiązujący porządek prawny". Zwolniony z internowania dn. 2.07.1982. IPN Ka 230/7430 t. 1 (40214/II).
Akta Ośrodka Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu (akta internowanego). Piotr Janas został zatrzymany i internowany na podstawie decyzji KW MO nr III/206 z dnia 5.04.1982. Został umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu w związku z obawą SB, że "mógłby inspirować środowiska studenckie do wystąpień naruszających obowiązujący porządek prawny". Zwolniony decyzją nr 1133/82 z dnia 2.07.1982 "w związku ze złym stanem zdrowia". Akta te złożono dnia 16.07.1990 w archiwum Wydziału „C” WUSW w Katowicach pod sygn. 40214/II. IPN Ka 42/252 (16/82).
W dniu 3.05.1982 Piotr Janas został zarejestrowany pod numerem 49493 przez SB z Wydz. III KW MO Katowice jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Drukarz” - na podstawie informacji agenturalnej, z której wynikało, że w/w "aktywnie działał w NZS" przy Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz "inicjował akcje protestacyjne i strajkowe", a jako szef uczelnianej powielarni NZS zajmował się drukowaniem ulotek. W trakcie strajku studenckiego w grudniu 1981 wydrukował i rozkolportował kilkaset ulotek sygnowanych przez „Młodych Konfederatów Obszaru V KPN”. Po ogłoszeniu stanu wojennego wyraził jawny sprzeciw oraz krytykował jego zasadność i WRON. Dnia 13.02.1984 materiały KE „Drukarz” zostały przekazane do dalszego prowadzenia do MUSW w Zabrzu. W dn. 15.03.1984 akta te przekazano do Wydz. III WUSW w Katowicach. W dniu 19.12.1989 z powodu odnotowanego "niestwierdzenia wrogiej działalności" zakończono prowadzenie ww. sprawy, jej akta złożono 16.07.1990 w Wydziale „C” WUSW w Katowicach pod sygn. 40214/II. IPN Ka 043/1089 (40214/II), IPN Ka 230/7430 t. 2 (40214/II)
Z dniem internowania, tj. dn. 7.04.1982, Piotr Janas otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata" (nr Z-I-1066 BT), które zostało zarejestrowane w dzienniku rejestracyjnym dnia 3.05.1982. Ten zakaz wydawania paszportu został wycofany dn. 24.06.1987 w związku z upłynięciem terminu ww. zastrzeżenia. IPN Ka 043/1089 (40214/II), IPN Ka 230/7430 t. 2 (40214/II).
.