Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Ferdynand
Nazwisko: Czerniakowski
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 09-02-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta kontrole śledztwa w sprawie członków oddziału podziemia niepodległościowego „Organizacji Nocnych Kotów” dowodzonego przez „Madaja”. Mieczysław Czerniakowski w 1945 należał do oddziału pod pseudonimem „Ryś”. Pojawia się on w zeznaniach przesłuchiwanych członków organizacji. W materiałach znajdują się dokumenty ze sprawy obiektowej „B.Cz-16” prowadzonej przez PUBP w Mogilnie od 22.06.1951 w celu rozpracowania byłych członków oddziału "Madaja". W raporcie „o wszczęciu rozpracowania obiektowego” wymieniany jest M. Czerniakowski, który wspólnie z innymi członkami organizacji ujawnił się w PUBP Żnin w 1945. IPN By 070/836 t. 1-3 (882/III)
Akta śledcze Materiały śledztwa w sprawie organizacji niepodległościowej, której członkiem był M. Czerniakowski. Zatrzymany 6.04.1946 przez PUBP w Żninie. 7.04.1946 na wniosek PUBP w Żninie wszczęto śledztwo. 13.04.1946 wydano nakaz aresztowania. Śledztwo zakończono 5.07.1946. Oskarżony o to, że „będąc ujawnionym ponownie wstąpił do nielegalnej organizacji Armii Krajowej na terenie Torunia jesienią 1945. W organizacji tej pełnił funkcję dowódcy grupy występując pod pseudonimem »Lew«, werbując członków posiadał i wypożyczał innym towarzyszom broń palną różnych typów, nie posiadając na to prawnego zezwolenia”. IPN By 070/2247 t. 1-3 (2309/III)
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko członkom organizacji niepodległościowej działającej na terenie powiatu żnińskiego i Torunia. M. Czerniakowski zatrzymany przez PUBP w Żninie, następnie przekazany do PUBP w Toruniu i osadzony w areszcie. 21.09.1946 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Toruniu na karę dożywocia. Po apelacji, decyzją WSR z 17.01.1947 na sesji wyjazdowej we Wronkach, wyrok zamieniono na karę śmierci, którą następnie złagodzono do 15 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniach w Bydgoszczy i we Wronkach. Opuścił zakład karny 23.05.1956. Kara została zatarta postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 06.04.1976. IPN By 66/644-646
Akta administracyjne Akta gromadzone przez Departament III MSW w sprawie byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz członków nielegalnych organizacji młodzieżowych pozostających w latach 1957–1966 w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. M. Czerniakowski figuruje w wykazie byłych członków organizacji niepodległościowych, wobec których zachowały się materiały w Biurze „C” MSW. IPN BU 0296/239 t. 7
Charakterystyka Charakterystyka nr 11/B dotycząca „Organizacji Nocnych Kotów” działającej na terenie powiatów: Mogilno, Szubin i Żnin w okresie od września do października 1945. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy M. Czerniakowskiego, który po ujawnieniu kontynuował działalność niepodległościową, za co został skazany przez WSR w Bydgoszczy. IPN By 010/11
Charakterystyka Opracowanie nr 11/0 dotyczące organizacji występującej początkowo pod nazwą „Hallerczycy”, a następnie jako „Armia Krajowa DOK VIII–Toruń” działającej na terenie Torunia w latach 1945-1946. W materiałach znajduje się charakterystyka M. Czerniakowskiego, który używał pseudonimu „Lew”. IPN By 09/11
Charakterystyka Charakterystyka nr 149/O dotycząca organizacji „Armia Krajowa” (inna nazwa „Obwód Pałuki 315 AK”) do której należał w 1945 M. Czerniakowski. IPN By 09/148
Charakterystyka Charakterystyka nr 82/B dotycząca organizacji niepodległościowej „Oddział Nocnych Kotów” dowodzonej przez „Madaja”. Jej członkowie połączyli się następnie z „Oddziałem Leśnym” dowodzonym przez „Błyskawicę”. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy M. Czerniakowskiego, który ujawnił się w 1945 w Żninie, jako członek oddziału podziemia niepodległościowego oraz dezerter z Straży Ochrony Kolei. IPN By 010/82
.