Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Mackiewicz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 25-04-1946
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Kontrola operacyjna Zakładu Wytwórczego Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" w Olsztynie. Stanisław Mackiewicz występuje jako "przewodniczący Rady Zakładowej Związków Zawodowych >Metalowców<", "członek grupy, która zorganizowała Międzyzakładowy Komitet Założycielski >Solidarność< w Olsztynie", internowany członek ZR Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność". IPN Bi 065/222 (IV-1005)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. rozpracowania MKZ NSZZ "Solidarność" w Olsztynie. Stanisław Mackiewicz występuje jako wiceprzewodniczący Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność", delegat na I KZD NSZZ "Solidarność". IPN Bi 087/365 t. 1-3 (770/4 mkf)
Akta internowanego Umieszczony 13.12.1981 w Zakładzie Karnym w Iławie na podstawie Decyzji Nr 39 o internowaniu z dnia 12.12.1981, zwolniony na mocy Decyzji Nr 57 z dnia 29.04.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż Stanisław Mackiewicz "jest negatywnie ustosunkowany do organów władzy i administracji PRL". IPN Bi 71/206 (42/188)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 01.02.1982 zarejestrowany pod nr. 12746 i rozpracowywany w ramach SOR o krypt. "Kasa" (nr rej. 12671; sprawa prowadzona w okresie 13.01.1982-29.03.1983) dot. pobrania 2 mln złotych z konta ZR Warmińsko-Mazurskiego, a następnie objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Demokrata". Materiały o sygn. II-12343 zniszczono w 1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany (brak daty) pod nr. 12746 i objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Demokrata" jako "aktywny działacz NSZZ >Solidarność<; internowany w dn. 13.12.81; zwolniony z internowania w marcu 1982 r. Kontrolowany w ramach akcji >Klon<". Materiały II-12349 zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.