Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Maciej Roman
Nazwisko: Wąsik
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 16-10-1969
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Hanna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 13-10-2019
Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 22-11-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 1004/112188 (EAGW 112188).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 48/11 zarządzenie z dnia 3.06.2011 dotyczące Macieja Romana Wąsika – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.