Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alicja Anna
Nazwisko: Jakubiszyn
Nazwisko rodowe: Świerniak
Miejsce urodzenia: Rychcice
Data urodzenia: 06-08-1938
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Alicja Jakubiszyn została internowana na podstawie decyzji nr 278 z dn. 06.01.1982. W uzasadnieniu podano, iż "prowadzi działalności, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych". Zwolniona z internowania na mocy decyzji nr 341 z dn. 13.03.1982 (w/wym. przebywała od dn. 04.03.1982 na przepustce). IPN Wr 040/622 (IV-3751/483)
Akta internowanego Podczas internowania Alicja Jakubiszyn przebywała w Zakładzie Karnym we Wrocławiu (od 06.01.1982), następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi (od 15.01.1982). Od dn. 04.03.1982 w/wym. przebywała na przepustce. Akta zamknięto 19.03.1982. IPN Bi 48/57
Akta kontrolne śledztwa W dn. 16.12.1981 Wydz. Śledczy KWMO Wrocław wszczął dochodzenie "w sprawie uczestnictwa [grupy osób] w działalności NSZZ »Solidarność« i Niezależnego Zrzeszenia Studentów" na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego. W dn. 11.05.1982 Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (sprawa 2.Ds.55/81) oskarżyła Alicję Jakubiszyn o to, że "w dniach 13-15.12.1981 jako członek Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Uniwersytetu Wrocławskiego, mimo zawieszenia działalności związkowej nie odstąpiła od jej kontynuowania, lecz współorganizowała w gmachu głównym Uniwersytetu strajk, którego przebiegiem następnie współkierowała". W aktach zachował się Meldunek o Wyroku Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście z dn. 19.11.1982 (sprawa III K-643/82), w świetle którego Alicja Jakubiszyn została skazana na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. IPN Wr 039/11327 (III-24552)
Akta prokuratorskie (nadzoru) Akta nadzoru nad śledztwem 2.Ds.55/81. IPN Wr 33/197 (III.Dsn.14/82/Wr.VI)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Alicja Jakubiszyn została zarejestrowana w dn. 14.07.1982 przez Wydz. III KWMO Wrocław do nr 44733 w ramach SOR krypt. "Ława" (sprawa rejestrowana w dn. 19.11.1981 do nr 43621) dot. "podjęcia strajku na Uniwersytecie Wrocławskim dla poparcia studentów WSI [Wyższa Szkoła Inżynierska] w Radomiu". Mat. o sygn. 102177/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Wykaz spraw prowadzonych z dekretu o stanie wojennym, przygotowany na polecenie Prokuratury Generalnej. Alicja Jakubiszyn figuruje w wykazie prowadzonych postępowań jako jedna z osób, która zorganizowała strajk na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 13-15.12.1981. IPN Wr 33/156 (Prez.5/16/82)
Akta paszportowe Akta zawierają: 1/ "Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich państw w okresie 18.02.1982-18.02.1984" z powodu przedstawionego Alicji Jakubiszyn zarzutu "organizowania strajku na Uniwersytecie Wrocławskim". 2/ "Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich państw w okresie 18.02.1984-18.02.1986" z powodu wyroku skazującego Alicję Jakubiszyn na karę "2 lat pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata, za organizowanie strajku na Uniwersytecie Wrocławskim". EAWR 57057
.