Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Grzegorz Cezary
Nazwisko: Lipiec
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 26-11-1971
Imię ojca: Józef
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 05-12-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. arch. EAKR 487136 z kartoteki paszportowej WUSW Kraków; akta o sygn. IPN Kr 37/487136 (EAKR 487136); mikrofilm o sygn. IPN Kr 50/487136 (EAKR 487136).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 149/11 zarządzenie z dnia 23.12.2011 dotyczące Grzegorza Cezarego Lipca – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.