Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Wojciech
Nazwisko: Jagodziński
Miejsce urodzenia: Konin
Data urodzenia: 06-10-1948
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Jan Jagodziński był rozpracowywany w ramach KE, jako powód podano, że „zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w/w może podjąć zakonspirowaną działalność o charakterze wykraczającym poza obowiązujący porządek prawny”. J. Jagodziński był wiceprzewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Warsztatach Kopalnianych w Kleczewie oraz członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. Stwierdzono, że „uczestniczył w akcjach propagandowych organizowanych przez »S« w Kopalni tj. rozdawanie ulotek pracownikom, wywieszanie plakatów. W dniu 15.12.1981 wystąpił z inicjatywą zbiórki żywności dla rodzin internowanych z Kopalni na terenie warsztatów w Kleczewie”. Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „Klon”. Zakończono z powodu zaniechania „wrogiej działalności”. IPN Po 035/890 (1000/II)
.